Creëer kwalitatief hoogstaande en toegankelijke content voor elke bezoeker

Het definiëren van de kwaliteit van je website aan de hand van spelfouten voldoet niet aan de hedendaagse verwachtingen – een website van hoogstaande kwaliteit biedt een snelle, foutloze en toegankelijke ervaring. Siteimprove Content & Accessibility geeft elke pagina, link, mediabestand en e-mailadres weer in één overzicht. Daarmee kun je in een oogopslag toegankelijkheidsproblemen en kwaliteitsfouten vinden, zoals gebroken links en spelfouten. Zo komt de geloofwaardigheid van je organisatie nooit in het gedrang.

Blijf op de hoogte van de veranderende toegankelijkheidsrichtlijnen

Houd je website up-to-date volgens de wereldwijde toegankelijkheidsnormen voor websites. Als gids gebruikt Siteimprove Content & Accessibility de Web Content Accessibility Guidelines (richtlijnen inzake toegankelijkheid van webcontent; WCAG 2).

Los datgene op wat jouw bezoekers het meest beïnvloedt

Ga na wat je het belangrijkst vindt en beslis welke content en toegankelijkheidsproblemen je als eerste wilt aanpakken op basis van praktische aanbevelingen, ons unieke DCI™ scoringssysteem, of je eigen criteria.

Houd je content in topvorm

Verbeter de bezoekerservaring en onderhoud een website die eenvoudiger te gebruiken en te begrijpen is. Paginarapporten met on-page en in-code markeringen maken het eenvoudiger om de problemen te lokaliseren, zodat je direct naar je CMS kunt gaan om fouten te herstellen.

Meet de kwaliteit van je website

Verbeter de kwaliteit van je website en zie hoe ver je al bent gekomen. Met de intuïtieve DCI™ Scores van Siteimprove, aanpasbare dashboards en geautomatiseerde rapporten kunnen jij en je team gemakkelijk je voortgang bijhouden en bekijken wat je allemaal al hebt bereikt.

Content Inventory

Houd het overzicht over alle content op je website terwijl je de mogelijkheid behoud om een specifieke pagina uitgebreider te bekijken.

  • Houd een vinger aan de pols van je contentbibliotheek met geautomatiseerde updates
  • Houd websiteontwikkeling en groei in de gaten met behulp van voortgangsgrafieken
  • Houd een georganiseerde contentbibliotheek bij met gestructureerde categorieën

Wil je leren hoe een georganiseerde contentinventaris je leven gemakkelijker maakt? Lees onze blog.

Screenshot van het Quality Assurance overzicht die een voortgangsgrafiek laat zien met het aantal pagina's, links en documenten... van het afgelopen jaar.

Leesbaarheid

Als je het druk hebt, is het gemakkelijk om soms datgene wat logisch is voor je bezoekers uit het oog te verliezen. Zorg ervoor dat je website eenvoudig te begrijpen is, zodat ze precies weten wat jij wilt dat ze doen.

  • Bepaal wanneer de paginacontent te onoverzichtelijk of te moeilijk te begrijpen is
  • Zorg ervoor dat je een taal spreekt die je bezoekers aanspreekt

Meer weten? Bekijk onze Readability Checklist: How to Write Readable Content.

Screenshot van een grafiek van het leesbaarheidsniveau van de verschillende websitepagina's, gecategoriseerd van "zeer gemakkelijk te lezen" tot "zeer lastig te lezen"

Toegankelijkheidsdiagnoses

De normen voor webtoegankelijkheid veranderen steeds en het bijhouden daarvan zou je kunnen afschrikken. Zorg ervoor dat alle bezoekers toegang hebben tot de informatie waarnaar ze op je website op zoek zijn en dat je altijd voorop blijft lopen op het gebied van toegankelijkheid.

  • Krijg een grondige audit van toegankelijkheidsproblemen, zowel van degene die in behandeling zijn als van de opgeloste
  • Volg je verbetering met voortgangsgrafieken en bekijk hoe ver je al bent
  • Ga dieper in op toegankelijkheidsproblemen, pagina voor pagina

Lees meer over web toegankelijkheid in onze Web Accessibility Checklist.

Screenshot van de gedetecteerde toegankelijkheidskwesties, gecategoriseerd op conformiteitsniveau en ernst.

Quality Assurance en Accessibility Dashboards

Het leek altijd onmogelijk om de kwaliteit van je website te kwantificeren. Voor wat betreft het voldoen aan toegankelijkheideisen zoals WCAG 2.1 en andere wereldwijde regelgeving is het belangrijk je inspanningen omtrent de naleving hiervan duidelijk te maken. Houd je voortgang bij en laat eenvoudig de stappen zien die je hebt ondernomen.

  • DCI sub-scores voor Quality Assurance en Accessibility helpen om de kwaliteit van je website te kwantificeren, zodat je precies weet waar je staat
  • Houd je voortgang eenvoudig bij
Screenshot van het overzicht van de Quality Assurance module. Het geeft de score van de websitecontent weer, evenals gegevens over de score en fouten die moeten worden opgelost om de score te verbeteren, enz.