Hva er WCAG-retningslinjen og hvem definerer dem?

W3C er organisasjonen som standardiserer internett. En arbeidsgruppe innen W3C, Web Accessibility Initiative (WAI), definerer og skriver retningslinjer for god tilgjengelighet på nett. Disse globale retningslinjene kalles Retningslinjer for tilgjengelig nettinnhold (WCAG). Når et nettsted følger retningslinjene, legger det til rette for at flest mulig brukerverktøy (som nettlesere og hjelpeteknologier) kan tolke nettsider på forståelig vis.

WCAG ble opprinnelig skrevet på engelsk, og har etter hvert blitt oversatt til 16 andre språk, i tillegg til flere "uautoriserte oversettelser".

Versjon 1.0 av WCAG-retningslinjene ble lansert i 1999, 2.0-versjonen ble lansert i desember 2008, og den siste versjonen, versjon 2.1, ble lansert i juni i 2018. Viktige bidrag til den siste versjonen kom fra tre nedsatte arbeidsgrupper, en for mobil tilgjengelighet (Mobile A11Y TF) en for mennesker med mentale utfordringer og lærevansker (Coga TF) og en for tilgjengelighet for synshemmede (LVTF), i tillegg til innspill fra allmennheten.

WCAG 2.1 er delt inn i fire hovedprinsipper: begripelig, operabel, forståelig og robust. Hvert av disse prinsippene er delt inn i retningslinjer, med gitte kriterier for hvordan man oppfyller retningslinjene. Kriteriene blir oftest brukt som kravspesifikasjoner over hele verden. Disse er delt inn i tre nivå: A, AA og AAA. A-kriteriene påvirker det største antallet potensielle brukere på alvorligst vis. I de fleste land må nettsider oppfylle AA-kriteriene, som omfatter det første og andre nivået av tilgjengelighetskravene. Det er vanskelig å oppfylle AAA-kriteriene, og disse kriteriene påvirker de færreste brukerne på mindre alvorlig vis.

Nivå-A og -AA inneholder 38 kriterier, og disse er rammeverket for resten av denne håndboken.

Strukturen og detaljnivået i WCAG er nokså komplekst, men WCAG-hurtigguiden er bygget opp av informasjon som forklarer hvordan kriteriene skal forstås og oppfylles. Kapitlene gjør det lettere å finne informasjonen du er ute etter. Dersom du for eksempel er utvikler, er en stor del av kriteriene relevant for deg. Dersom du er en tilbyder av CMS-systemer, er det andre kriterier som angår deg, og dersom du er webredaktør gjelder et tredje sett av kriterier.