• Renault logo
  • Deutsche Telekom logo
  • Coloplast logo
  • Boston Scientific logo
  • Allianz logo

Seuraa

Selvitä, kuinka vierailijat kokevat sivustosi, jotta voit tehostaa sen toimintaa

Sivustosi eivät toimi samalla tavalla kaikkien vierailijoiden kohdalla: käytössä olevat laitteet ja sijainti vaikuttavat latausaikaan suuresti. Visitor Profiles- ja Visitor Loading Experience & Performance -toiminnot visualisoivat tehokkaasti sen, kuinka sijainti, verkko ja laite vaikuttavat latauskokemukseen.

Optimoi

Tunnista latausaikaa nopeuttavat optimointimahdollisuudet

Kaikki suorituskykyongelmat eivät vaikuta samalla tavalla sivujen nopeuteen. Elementtien määrä ja vierailijan etäisyys verkkopalvelimestasi vaikuttavat suuresti sivujesi latausaikaan. Session Replay Video -toiminnolla voit seurata sivusi eri elementtien latautumista vierailijoille. Asset Location Map näyttää, missä kyseiset elementit sijaitsevat. Voit parantaa niiden latausaikoja siirtämällä ne lähemmäs vierailijoitasi.

Vertaile

Vertaile tehokkuutta ja paranna sitä tiedon perusteella

Siteimprove Performance esittää Lighthouse Performance -pisteillä, kuinka tehokas sivustosi on alan standardeihin verrattuna. Edistymiskaaviosta voit seurata suorituskyvyn ongelmia ja kehittymistä ajan mittaan. Kun tiedät sivustosi tilanteen, tehtävien omistajien ja vaikeustasojen mukaan järjestellyt Actionable & Shareable Recommendations -suositukset auttavat viestimään ja delegoimaan parannustoimia tiimeillesi tai muille toimijoille, jotta kaikilla on sama yhteinen tavoite.

Vierailijaprofiilit

Sivusi latautuvat eri tavoin vierailijan sijainnin, verkon ja laitteen mukaan. Vierailijaprofiileilla voit valita asetusyhdistelmän, joka simuloi vierailijoiden erilaisia olosuhteita:

  • Mittaa suorituskykyä useissa maissa: valitse 16 eri sijaintia.
  • Mittaa suorituskykyä 3G-verkossa: Pidä asiat yksinkertaisina optimoimalla sivustosi niin, että se toimii nopeasti hitaissa verkoissa. Sisältö, joka latautuu nopeasti hitaalla verkkoyhteydellä, latautuu vielä nopeammin nopealla yhteydellä.
  • Optimoi mobiilisuorituskyky: Noin puolet päivittäisestä Internetin käytöstä tapahtuu mobiililaitteilla. Varmista, että sivustosi latautuu mobiililaitteella nopeasti. Niin voit olla varma, että se latautuu nopeasti kaikilla laitteilla.

Lighthouse-pisteet ja edistymiskaavio

Sivuston nopeuden arviointi helpottuu, kun tunnet alan standardit. Googlen kehittämä Lighthouse on avoimen lähdekoodin tarkistustyökalu kehittäjille. Siteimprove Performance -pisteesi ilmaisevat, vastaako sivustosi Googlen standardeja. Kun poistat suorituskyvyn pullonkaulat, näet kehityskaaviosta kehityksesi tietyllä aikavälillä.

Näyttökuvat ja suorituskyvyn aikajana

Visuaaliset esitykset siitä, miltä sivustosi näyttää latautuessaan, kertovat kuinka vierailijat kokevat sivustosi. Käyttäjäkeskeisistä suorituskykymittareista saat tarkkoja tietoja vierailijoiden kokemuksista sivuston latautuessa:

  • Ensimmäinen sisältö (FCP): Kun selain näyttää sisällön ensimmäiset osat (esimerkiksi tekstiä, kuvan tai sivuelementtejä). 
  • Ensimmäinen merkityksellinen sisältö (FMP): Kun ensisijainen sisältö latautuu (esimerkiksi päävideo, -teksti tai -kuva).
  • Aika interaktiivisuuteen (TTI): Aika, jonka kuluttua vierailijat voivat tehdä sivustossa toimia.

Nämä mittarit on yhdistetty vertailutilastoihin, joista käy ilmi, milloin vierailijat yleensä lähtevät sivulta. Niiden avulla voit todistaa, miksi tiettyjen sivujen latausaikojen parantaminen pitää asettaa etusijalle.

Resurssien sijaintikartta

Sivustosi koostuu erilaisista elementeistä (kuten kuvat ja komentosarjat), mutta nämä resurssit on usein tallennettu erillisille palvelimille. Vierailijoidesi ja palvelinten välinen etäisyys vaikuttaa suoraan sivustosi suorituskykyyn. Resurssikartasta näet, mihin sivun eri elementit on tallennettu, jotta voit tuoda elementit lähemmäs vierailijoita.

Istunnon uusintavideo

Jotta voit ymmärtää sekunninkin mittaisenkin viiveen merkityksen, sinun on asetuttava asiakkaan asemaan. Opit ymmärtämään vierailijoiden käyttäytymistä seuraamalla sivujesi latausjärjestystä. Istunnon uusintavideossa näkyy kaikki, mitä vierailijat näkevät sivun latautuessa. Havainnolliset videot auttavat paikallistamaan viat ja parantamaan suorituskykyä sekä helpottavat tiimien välistä yhteistyötä.

Helposti toteutettavat ja jaettavat suositukset

Tutustu yksinkertaistettuun yhteenvetoon sivun ongelmista. Siihen sisältyvät myös tiedot vaikeustasosta ja ongelmien korjaamisesta vastaavasta henkilöstä. Kun ymmärrät, kuinka vaikeaa ongelma on korjata ja kuka ongelman osaa korjata, voit priorisoida ja delegoida tehtäviä ja parantaa tiimien välistä viestintää. Jos työskentelet ulkoisen mainostoimiston kanssa, voit helpottaa viestintää jakamalla ongelman tekniset tiedot.