Vastaako sivustosi nopeus vierailijoiden odotuksia ja alan standardeja?

Nopeus on verkkosivustojen uusin valtti: Jos haluat lisää vierailijoita ja paremman hakukonesijoituksen, sivustosi on oltava nopea – useimmat vierailijat käyvät kärsimättömiksi, jos latausaika kestää yli kaksi sekuntia. Sivuston nopeuttaminen voi kuitenkin tuntua ylivoimaiselta, jos verkkosivuston suorituskyvyn parantamiseen tarkoitetut työkalut ja vinkit ovat liian teknisiä tai edellyttävät useiden eri alojen tiimien yhteistyötä. Siteimprove Performancen käyttäjäkeskeiset tarkistukset, helppotajuiset visualisaatiot ja selkeät selitykset antavat tarvittavat työkalut sivustosi nopeuttamiseen.

Seuraa suorituskykyä useissa paikoissa, jotta sivusto olisi kaikille vierailijolle yhtä nopea

Sivustosi eivät toimi samalla tavalla kaikkien vierailijoiden kohdalla: käytössä olevat laitteet ja sijainti vaikuttavat latausaikaan suuresti. Suurin osa verkkoliikenteestä tulee nykyään mobiililaitteista ja vierailijasi sijaitsevat todennäköisesti eri puolilla maailmaa. Seuraa mobiilisivuston suorituskykyä eri paikoissa jatkuvasti ja katso havainnollistavasta visualisaatiosta kuinka latauskokemus vaihtelee sijainnin mukaan.

Arvioi suorituskyky helposti katsomalla, kuinka vierailijat kokevat sivustosi

Tutkimusten mukaan vierailijat on saatava kiinnostumaan alle kolmessa sekunnissa, tai he lähtevät sivustosta. Voi kuitenkin olla vaikeaa tietää ovatko sivusi tarpeeksi latautuneet tässä ajassa. Siteimprove Performancessa näet visuaalisen yhteenvedon siitä, miltä sivu näyttää latautuessaan, Lighthouse-suorituskykypisteet sekä käyttäjäkeskeiset mittarit, joiden avulla voit arvioida sivustosi suorituskykyä ja tunnistaa pullonkaulat.

Tunnista latausaikaan eniten vaikuttavat mahdollisuudet parantaaksesi verkkosivuston suorituskykyä

Kaikki suorituskykyongelmat eivät vaikuta samalla tavalla sivujen nopeuteen. Sivun lataamiseen tarvittavien elementtien määrä ja vierailijan etäisyys verkkopalvelimestasi vaikuttavat suuresti sivujesi latausaikaan. Suurin osa latausajasta kuluu sivun eri osien lataamiseen. Katso mihin sivuelementit on tallennettu ja tunnista kolmansien osapuolten elementit, jotka hidastavat sivustoa. Sen jälkeen voit alkaa vähentää pyyntöjen määrää ja siirtää sivuelementtejä lähemmäksi vierailijoita.

Opi delegoimaan ja korjaamaan suorituskykyongelmia sekä viestimään niistä

Voi olla haastavaa saada kaikki digitaalisen asiakaskokemuksen parissa työskentelevät tiimit työskentelemään yhdessä – etenkin, jos mukana on ulkoisia toimijoita. Visuaaliset ja helppotajuiset tiedot toimivat yhteisenä kielenä verkon suorituskyvystä puhuttaessa. Tehtävän omistajan ja vaikeustason mukaan järjestellyt, helposti jaettavat tarkistukset ja tarkat suositukset auttavat viestimään ja delegoimaan parannuksia tiimin jäsenille tai mainostoimistoille.

Vierailijaprofiilit

Sivusi latautuvat eri tavoin vierailijan sijainnin, verkon ja laitteen mukaan. Vierailijaprofiileilla voit valita asetusyhdistelmän, joka simuloi vierailijoiden erilaisia olosuhteita:

  • Mittaa suorituskykyä useissa maissa: valitse 16 eri sijaintia.
  • Mittaa suorituskykyä 3G-verkossa: Pidä asiat yksinkertaisina optimoimalla sivustosi niin, että se toimii nopeasti hitaissa verkoissa. Sisältö, joka latautuu nopeasti hitaalla verkkoyhteydellä, latautuu vielä nopeammin nopealla yhteydellä.
  • Optimoi mobiilisuorituskyky: Noin puolet päivittäisestä Internetin käytöstä tapahtuu mobiililaitteilla. Varmista, että sivustosi latautuu mobiililaitteella nopeasti. Niin voit olla varma, että se latautuu nopeasti kaikilla laitteilla.

Lighthouse-pisteet ja edistymiskaavio

Sivuston nopeuden arviointi helpottuu, kun tunnet alan standardit. Googlen kehittämä Lighthouse on avoimen lähdekoodin tarkistustyökalu kehittäjille. Siteimprove Performance -pisteesi ilmaisevat, vastaako sivustosi Googlen standardeja. Kun poistat suorituskyvyn pullonkaulat, näet kehityskaaviosta kehityksesi tietyllä aikavälillä.

Näyttökuvat ja suorituskyvyn aikajana

Visuaaliset esitykset siitä, miltä sivustosi näyttää latautuessaan, kertovat kuinka vierailijat kokevat sivustosi. Käyttäjäkeskeisistä suorituskykymittareista saat tarkkoja tietoja vierailijoiden kokemuksista sivuston latautuessa:

  • Ensimmäinen sisältö (FCP): Kun selain näyttää sisällön ensimmäiset osat (esimerkiksi tekstiä, kuvan tai sivuelementtejä). 
  • Ensimmäinen merkityksellinen sisältö (FMP): Kun ensisijainen sisältö latautuu (esimerkiksi päävideo, -teksti tai -kuva).
  • Aika interaktiivisuuteen (TTI): Aika, jonka kuluttua vierailijat voivat tehdä sivustossa toimia.

Nämä mittarit on yhdistetty vertailutilastoihin, joista käy ilmi, milloin vierailijat yleensä lähtevät sivulta. Niiden avulla voit todistaa, miksi tiettyjen sivujen latausaikojen parantaminen pitää asettaa etusijalle.

Resurssien sijaintikartta

Sivustosi koostuu erilaisista elementeistä (kuten kuvat ja komentosarjat), mutta nämä resurssit on usein tallennettu erillisille palvelimille. Vierailijoidesi ja palvelinten välinen etäisyys vaikuttaa suoraan sivustosi suorituskykyyn. Resurssikartasta näet, mihin sivun eri elementit on tallennettu, jotta voit tuoda elementit lähemmäs vierailijoita.

Istunnon uusintavideo

Jotta voit ymmärtää sekunninkin mittaisenkin viiveen merkityksen, sinun on asetuttava asiakkaan asemaan. Opit ymmärtämään vierailijoiden käyttäytymistä seuraamalla sivujesi latausjärjestystä. Istunnon uusintavideossa näkyy kaikki, mitä vierailijat näkevät sivun latautuessa. Havainnolliset videot auttavat paikallistamaan viat ja parantamaan suorituskykyä sekä helpottavat tiimien välistä yhteistyötä.

Helposti toteutettavat ja jaettavat suositukset

Tutustu yksinkertaistettuun yhteenvetoon sivun ongelmista. Siihen sisältyvät myös tiedot vaikeustasosta ja ongelmien korjaamisesta vastaavasta henkilöstä. Kun ymmärrät, kuinka vaikeaa ongelma on korjata ja kuka ongelman osaa korjata, voit priorisoida ja delegoida tehtäviä ja parantaa tiimien välistä viestintää. Jos työskentelet ulkoisen mainostoimiston kanssa, voit helpottaa viestintää jakamalla ongelman tekniset tiedot.