Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG)– Neljä tärkeää periaatetta

Last updated: 20.5.2019 —

Menestyksen toimenpiteet - WCAG

Miksi vaatimustenmukaisuus lasketaan

Jos olet koskaan työskennellyt verkkosisällön saavutettavuuden parissa, olet todennäköisesti kuullut World Wide Web Consortiumin (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.0 -saavutettavuusohjeista. Yleisemmin nimellä ”WCAG 2.0” tunnettu ohjeisto on ollut keskeinen osa tavoitteesta tehdä internetistä saavutettavampi jo sen julkaisusta vuodesta 2008 lähtien.

WCAG-onnistumiskriteereitä on päivitetty ja muutettu useasti, mutta niiden perusperiaatteet ovat silti pysyneet melko samoina. Viimeisin huomattava muutos oli vuonna 2018, jolloin julkaistiin versio WCAG 2.1. Tässä artikkelissa käydään läpi tarkemmin, mitä internetin tunnetuin saavutettavuussäännöstö sisältää. WCAG:n keskiössä on neljä tärkeää periaatetta, jotka auttavat pitämään verkkosivut saavutettavina ja helppokäyttöisinä kaiken kykyisille käyttäjille. Saavutettavan verkkosivun sisällön tulee olla havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja lujatekoinen. Nämä ovat periaatteina melko laajoja, joten käydään ne läpi yksi kerrallaan ja katsotaan, miten ne käytännössä toimivat.

Havaittava

Havaittavuus tarkoittaa sitä, että käyttäjien täytyy pystyä havaitsemaan ja ymmärtämään kaikki sivustolla esitettävä informaatio. Kyseessä voi olla teksti, kuva, audiotiedosto, video tai mikä tahansa rajapinta. Jos esimerkiksi heikkonäköinen henkilö saapuu sivustollesi, hänen tulisi ruudunlukijan tai muun avustavan teknologian avulla ymmärtää ja havaita informaatiota yhtä helposti kuin näkevä käyttäjä.

Hallittava

Kaikkien verkkosivuillasi olevien rajapintojentäytyy olla hallittavia ja ymmärrettäviä kaiken kykyisille käyttäjille. Esimerkiksi kaikkia linkkejä tulisi pystyä klikkaamaan näppäinkomennoilla ja ääniohjattavilla tekniikoilla. Näin myös he, jotka eivät pysty käyttämään hiirtä, voivat navigoida sivustollasi.

Ymmärrettävä

Edes täysin toimiva verkkosivu ei ole saavutettava, jos käyttäjät eivät ymmärrä miten sitä tulisi käyttää. WCAG 2.1 –ohjesäännöt sanovat, että ”käyttäjien tulee pystyä ymmärtämään sekä informaatio että rajapinnan toiminnallisuus.” Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien toiminnallisuuksien tulisi olla mahdollisimman intuitiivisia. Käyttäjien, joilla on jokin vamma tai rajoite, tulisi pystyä käyttämään sivustoa ilman ohjausta.

Lujatekoinen

WCAG tarkoittaa lujatekoisuudella tekniikan yhteensopivuutta. Kaikkien verkkosivujen toimintojen ja rajapintojen tulisi olla yhteensopivia avustavien teknologioiden kanssa. Jotta tämä on mahdollista, verkkosisällön saavutettavuuden täytyisi kehittyä samaa vauhtia käytettyjen teknologioiden kanssa. Jos sivustolla olevien videoiden äänimateriaalia ei esimerkiksi pystytä toistamaan uusimalla ruudunlukijaversiolla, sivusto ei ole WCAG-standardien mukainen.

Vuonna 2018 julkaistulla WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeistolla W3C laajensi fokustaan ja pyrki parantamaan useiden  erityisryhmien verkkosisällön käytettävyyttä. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa heikkonäköiset, henkilöt, joilla on kognitiivisia tai oppimishaasteita sekä he, joiden vammat tai rajoitteet hankaloittavat mobiililaitteiden käyttöä. Uudet päivitykset osoittavat, kuinka tärkeää ja haastavaa verkkosivujen on mukautua teknologian kehittymiseen. Ensimmäisen WCAG 2.0 -version luomisen aikaan älypuhelimet olivat vielä ylellisyyttä, tabletteja ei ollut olemassakaan ja verkkosivujen mobiilioptimointi oli käytännössä olematonta. Internet ja verkkomaailma ovat kehittyneet viimeisen vuosikymmenen aikana valtavin harppauksin, ja mikäli organisaatiot toivovat pysyvänsä saavutettavina, niiden täytyy tehdä samoin.

Onnistumiskriteerit - WCAG

Miten sitten organisaatio voi luottaa siihen, että se tarjoaa tarpeeksi saavutettavaa sisältöä verkkosivuillaan? W3C WAI -ohjeistukset sisältävät kolme selkeää ohjeidenmukaisuuden tasoa. On hyvä muistaa, että aiemmissa WCAG:n versioissa näitä tasoja kutsuttiin ”prioriteeteiksi.” Kaikki onnistumiskriteerit jaetaan kolmelle tasolle: A, AA ja AAA. Katsotaan tarkemmin näiden tasojen eroja.

Taso A

A-taso on WCAG-ohjeidenmukaisuuden minimitaso. A-tason vastaiset verkkosivuston osuudet täytyisi korjata välittömästi. A-tason ongelmat ovat merkki siitä, että verkkosivusto ei palvele suurinta osaa käyttäjistä, joilla on vammoja tai rajoituksia. Sivusto ei välttämättä myöskään noudata kyseisen maan kansallisia saavutettavuusasetuksia. Onneksi A-tason ongelmat ovat usein teknisesti yksinkertaisia ja ne on suhteellisen helppo korjata.

Taso AA

AA-tason ohjeidenmukaisuuden katsotaan olevan ”hyväksyttävä” useimmille verkkosivustoille. Tason AA kriteerit käsittelevät yhteensopivuutta yleisesti käytettyjen avustavien teknologioiden kanssa, mutta myös ongelmia, jotka liittyvät erityisempiin vammoihin ja rajoitteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi heikko näkö ja kognitiiviset vaikeudet. AA-tason ongelmat vaativat hieman enemmän vaivannäköä, mutta ne tulisi huomioida. Muuten riskeeraat, että laaja joukko vammaisia ja rajoitteisia henkilöitä ei pysty käyttämään verkkosivujasi.

Taso AAA

AAA-taso on WCAG-saavutettavuusohjeiston korkein taso.  Se tarkoittaa, että verkkosivusto ei tyydy keskivertotasoon, vaan huomioi vammaisten ja rajoitteisten käyttäjien spesifimpiä tarpeita. Sivustolla esimerkiksi huomioidaan, että linkkitekstinä on aina tarkka kuvaus linkin kontekstista ja kohteesta sen sijaan, että tekstinä on ympäripyöreä ”klikkaa tästä” tai ”lue lisää.” AAA-tason saavuttaminen voi viedä aikaa ja joissain tapauksissa voi myös olla kallista. Sen takia sen katsotaan olevan enemmänkin ”kultainen standardi” kuin saavutettavuuden päätavoite. Harkitse kuitenkin sivustosi nostamista AAA-tasolle, jos sinulla on siihen mahdollisuus. Se on valtavan hieno saavutus mille tahansa organisaatiolle, joka haluaa palvella kaikkia vierailijoitaan tasa-arvoisesti.

Miksi ohjeidenmukaisuus on tärkeää?

Verkkosivustojen saavutettavuusdirektiivi koskee kaikkia verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, jotka on julkaissut seuraavilla tasoilla toimiva julkisen sektorin elin:

  • Kansallinen 
  • Alueellinen
  • Paikallinen

Saavutettavuusdirektiivi ei koske kaikkia julkisen sektorin elimiä. Tällaisia tahoja ovat muun muassa kansalaisjärjestöt, jotka eivät tarjoa olennaisia julkisia palveluja tai eivät tuota nimenomaan vammaisten tarpeita koskevia palveluja.

Poikkeukset on rajattu tarkkaan, joten epäselvissä tilanteissa kannattaa tarkistaa EU-direktiivistä, koskeeko säännös organisaatiotasi.

Maine

Tieto leviää nopeasti internetin aikakaudella. Jos verkkosivusto ei täytä hyväksyttäviä saavutettavuusstandardeja, vammaisten ja rajoitteisten verkkoyhteisöt kuulevat siitä hyvin pian. On erittäin todennäköistä, että he eivät enää palaa kyseiseen palveluun, vaan asioivat mieluummin sellaisella sivustolla, joka ottaa huomioon heidän tarpeensa.

Oikea tapa toimia

Todellisuudessa useimmat organisaatiot haluavat tehdä asiat kunnolla ja oikein,  eivätkä he pelkästään aja omaa etuaan, vaan ottavat huomioon myös asiakkaansa ja sivustojensa käyttäjät. Kaikille tasa-arvoisen käyttökokemuksen tarjoaminen koko verkkosivustoosi on vain yksinkertaisesti oikea tapa toimia. Kaksikymmentä prosenttia (20 %) kuluttajista on jollain tapaa vammaisia tai rajoitteisia (tähän voi laskea myös pitkäaikaissairaat). Noudattamalla WCAG-ohjesääntöjä takaat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen suurimmalle osalle eritasoisia käyttäjiä.