• W3C member logo
  • IAAP logo
  • Horizon 2020 logo

Siteimprove ylpeästi mukana

Miten Turun kaupunki monitoroi saavutettavuutta?

Haluatko kuulla lisää, miten Turun kaupunki, Herning kunta tai AgID – Italian kansallinen saavutettavuusmonitorointi lähestyivät saavutettavuusstrategian rakentamista?

Luo saavutettavuusstrategia

Mitä tarvitset onnistuaksesi?

Onnistunut saavutettavuusstrategia on yhdistelmä automaatiota ja manuaalitestausta. Siteimprove tekee kokonaisvaltaista sivustojen laadun tarkistusta ja laajaa saavutettavuusmonitorointia varsinkin teknisestä näkökulmasta.

Mitä tarvitset saavutettavuuden varmistamiseen?

Antti Korhonen, saavutettavuuden asiantuntija

Antti on kouluttanut yli sataa julkisen sektorin yksikköä saavutettavuudesta ja käy jatkuvaa keskustelua isoimpien kaupunkien saavutettavuustyöryhmien kanssa. Antilla on yli kolmen vuoden kokemus saavutettavuustyöstä ja saavutettavuusprojektien hallinnasta sekä ymmärrys siitä, miten muut isot kaupungit ovat organisoineet oman saavutettavuustyönsä.

Puh: +358 (0)9 4270 4285
Email: ako@siteimprove.com

Aloita saavutettavuuden parantaminen täältä!

Mitkä verkkopalvelut kuuluvat kaupungin saavutettavuuden vastuu-alueeseen? Oletteko tehneet kartoituksia kaupungin nimiin rekisteröidyistä verkkopalveluista? Oletteko kartoittaneet, kuinka alaorganisaatiot ovat varautuneet saavutettavuuteen ja saavatko he tukea prosessiin? Kuinka saavutettavuutta lähdetään työstämään ja edistämään, ja lainsäädännön vaatima taso saavutetaan? Katso alta kokoamamme askeleet.

Pyydä ilmainen konsultointi päästäksesi vauhtiin

Usein kaupungit perustavat saavutettavuustyöryhmän, joka lähtee kartoittamaan mahdollisuuksia ja työstämään saavutettavuustyötä keskusjohtoisesti eteenpäin. Näin voidaan varmistaa, että sadoissa eri verkkopalveluissa saavutettavuus tulee kaikkien palvelujen huomioitavaksi eikä mikään palvelu unohdu projektista. 

Projektin aloitus

Kaikki projektit lähtevät tulosten määrittelyllä, vastuualueiden jakamisella sekä tuen varmistamisella. Tulos on tietenkin saavutettavat palvelut ja saavutettavuuslausunnot kaikille palveluille. Vastuualueiden jakaminen tapahtuu usein saavutettavuustyöryhmän ohjauksessa. Tuki puolestaan on ylemmän tason budjetointi saavutettavuuskoulutusten, saavutettavuustyön ja monitoroinnin osalta, jotta kaikki organisaatiot saavat eväät työhön.

Kartoitus

Kartoitus lähtee siitä, mitä verkkopalveluita kaupunki omistaa. Usein verkkopalveluja on rekisteröity eri yksiköiden puolesta, joten tämä vaatii salapoliisityötä. Myös automatisoituja työkaluja voi käyttää tässä selvitystyössä.

Kun projektin laajuus on selvillä (koskeeko kymmeniä vai satoja verkkopalveluita), on aika lähteä tarkistamaan sivustojen saavutettavuutta. Isoja verkkopalveluja suositellaan tarkistettavan sekä automatisoidun että manuaalisen saavutettavuustarkistusten näkökulmasta. Näin voidaan varmistaa, että tuhansien sivujen joukosta ei löydy sellaista sisältöä, mikä ei ole saavutettavaa.  

Jos saavutettavuusauditointeja on tehty eri verkkopalveluille, tulee arvioida kuinka ajantasalla auditoinnit ovat ja tulisiko ne uusia.

Tulokset ja niiden arviointi

Kun saavutettavuusauditoinnit on tehty verkkopalveluille, tulee korjauksia lähteä toteuttamaan niin sisällöllisten kuin teknistenkin ongelmien suhteen. Hyvä tekninen alusta takaa saavutettavuuden teknisesti, mutta ei sisällöllisesti. Koska sisältö kirjoitetaan mahdollisesti jopa satojen sisällöntuottajien toimesta, koulutustyön merkitys on tärkeää.

Koulutukset ja saavutettavuustyö

Jotta tietoisuus saavutettavuudesta saadaan eteenpäin alaorganisaatioille, tulee miettiä kuinka saavutettavuuskoulutuksia järjestetään sadoille verkkosivuja muokkaaville henkilöille. Saavutettavuuslaki vaatii sivustojen manuaalista auditointia, mikä tarkoittaa sisällöllisen saavutettavuuden arviointia.

Tee saavutettavuuslausunto generaattorilla!

Seuranta

Saavutettavuuden monitorointi ja seuranta ovat tärkeä osa varsinaisen aloitusprojektin jatkoa. Näin sivustoja voidaan kehittää tulevaisuudessakin. Tärkeää on myös varmistaa tulevaisuuden saavutettavuustyö, jotta sivustot pysyvät saavutettavina tulevaisuudessakin ja jo tehty työ kantaa hedelmää.

Usein kysytyt kysymykset

Katso löydätkö vastauksen alta. Ei löytynyt? Ei hätää, ota meihin yhteyttä ja autamme sinut oikealle polulle.