• danske bank logo
 • Coloplast logo
 • Energinet logo
 • odense kommune logo
 • saxo bank logo
 • Bang & Olufsen

Overvågning

Forstå, hvordan besøgende oplever dit website, og giv dit websites performance et boost

Dine sider opleves ikke ens af alle besøgende: Indlæsningstiden påvirkes markant af den besøgendes placering og den anvendte enhed. Visitor Profiles og Visitor Loading Experience & Performance giver effektive visualiseringer af, hvordan indlæsningstiden ændrer sig afhængigt af den besøgendes placering, netværk og enhed.

Optimering

Identificer muligheder for at optimere indlæsningstiden og gøre den hurtigere

Ikke alle effektivitetsproblemer har den samme betydning for sideindlæsningshastigheden. Både antallet af elementer og den besøgendes afstand i forhold til webserveren har stor indvirkning på indlæsningstiden for dine sider. Med Session Replay Video kan du se, hvordan forskellige komponenter på en side indlæses for de besøgende. Asset Location Map viser komponenternes placering, så du kan bringe dem tættere på dine besøgende og sikre en hurtigere indlæsningstid.

Benchmark

Benchmark dit websites performance, og opnå effektive forbedringer

Med Siteimprove Performance kan du se, hvordan dit website klarer sig i forhold til branchestandarder med Googles Lighthouse Performance-scorer. Statusgrafen gør det muligt for dig at overvåge performance-mangler og -forbedringer over tid. Når du kender din aktuelle status, kan du bruge Actionable & Shareable Recommendations organiseret efter opgaveejer og kompleksitetsniveau til at formidle eller uddelegere forbedringer til teams eller bureauer og samle alle om et fælles mål.

Gæsteprofiler

Din side indlæses forskelligt afhængigt af den besøgendes geografiske placering, netværk og enhed. Med gæsteprofiler kan du vælge forskellige indstillinger, som simulerer de forhold, dine besøgende oplever.

 • Måling af effektivitet fra flere lande: Vælg mellem 16 forskellige placeringer
 • Måling af effektivitet på 3G: Gør tingene enkle ved at optimere effektiviteten for dit website på langsomme netværk. Indhold, som indlæses hurtigt over en langsom forbindelse, indlæses endnu hurtigere over en hurtig forbindelse
 • Optimeret effektivitet for mobile enheder: Cirka halvdelen af den daglige aktivitet på internettet sker fra mobile enheder. Ved at skabe hurtige indlæsningstider for dit website på mobile enheder kan du sikre hurtige indlæsningstider på enhver enhed

Lighthouse-score og -statusgraf

Du har nemmere ved at vurdere dit websites hastighed, hvis du kender standarderne for din branche. Lighthouse fra Google er et open-source overvågningsværktøj til udviklere. Siteimprove Performance-scoren viser, hvor dine resultater ligger i forhold til Googles standarder. Når du har fjernet flaskehalsene for din effektivitet, kan du se dine resultater over tid på en statusgraf.

Skærmbilleder og performance-tidslinje

Se hvordan de besøgende oplever dit website med visualiseringer af, hvordan siden ser ud, når den indlæses. Brugerfokuserede performance-parametre giver bedre indsigt i dine besøgendes oplevelser under indlæsningen af dit website.

 • First Contentful Paint (FCP): Når browseren viser det første indholdsbid (f.eks. tekst, et billede eller sideelementer)
 • First Meaningful Paint (FMP): Når det primære indhold indlæses (f.eks. den centrale video, tekst eller billede)
 • Time to Interactive (TTI): Den tid hvor besøgende kan udføre en handling

Parametrene kombineres med benchmark-statistikker over hvornår besøgende typisk forlader en side – så du kan underbygge, hvorfor forbedring af indlæsningstiden for bestemte sider skal prioriteres.

Oversigtskort over ressourcer

Dit website er sammensat af mange forskellige elementer (billeder, scripts osv.), men elementerne er ofte gemt på forskellige servere. Afstanden mellem dine servere og dine besøgende har direkte betydning for dit websites effektivitet. Oversigtskortet over dine elementer viser, hvor de forskellige elementer på din side er gemt, så du kan bringe elementerne tættere på dine besøgende.

Session Replay Video

Hvis du vil forstå vigtigheden af en forsinkelse på blot ét sekund, er du nødt til at sætte dig selv i den besøgendes sted. Forstå dine besøgendes adfærd ved at se indlæsningsrækkefølgen for siden. Session Replay Video registrerer alt det, som de besøgende ser under indlæsning af siden, og giver dig den nødvendige indsigt til at fremhæve defekter, forbedre effektiviteten og styrke samarbejdet i dit team.

Handlingsorienterede fælles anbefalinger

Få et enkelt overblik over problemerne på en side, herunder alvorsgrad, og hvem der skal være ansvarlig for at løse dem. Hvis du forstår, hvor vanskeligt et problem er at løse, og hvem der har de nødvendige færdigheder til at gøre det, kan du nemmere prioritere og uddelegere opgaver og forbedre kommunikationen for hele teamet. Hvis du benytter et eksternt bureau, kan du fremme kommunikationen ved at dele tekniske oplysninger om problemet.