Lever dit website op til de besøgendes forventninger og standarder for branchen?

Hastighed er den nye hårde valuta for websites: Hvis du vil have flere besøgende og bedre rangeringer i søgemaskiner, er det afgørende, at dit website er hurtigt – de fleste besøgende mister tålmodigheden, hvis indlæsningstiden er mere end et par sekunder. Men det kan være en overvældende opgave at forbedre hastigheden for et website, fordi værktøjer og vejledninger ofte bliver alt for tekniske og kræver en koordineret indsats fra adskillige teams med forskellige kompetencer. Brugervenlige anbefalinger og visualiseringer til forbedringer samt letforståelige forklaringer giver dig alt, hvad du skal bruge til at forbedre hastigheden på dit website.

Overvåg effektiviteten fra forskellige geografiske lokationer, så alle besøgende får en hurtig oplevelse

Dine sider opleves ikke ens af alle besøgende: Indlæsningstiden påvirkes markant af den besøgendes geografiske placering og den anvendte enhed. Hovedparten af al webtrafik sker fra mobile enheder, og dine besøgende er formentlig spredt over hele verden. Overvåg effektiviteten for mobile enheder løbende fra forskellige steder, og brug målrettede visualiseringer til at se, hvordan indlæsningstiden varierer afhængigt af den geografiske placering.

Vurder effektiviteten hurtigt og nemt ved at se hvordan de besøgende oplever dit website

Forskning har vist, at du har mindre end tre sekunder til at interagere med besøgende før de forlader dit website igen. Men det kan være svært at vide, om dine sider er i stand til at interagere med den besøgende inden for denne frist. Siteimprove Performance visualiserer, hvordan en side ser ud, når den indlæses, Lighthouse Performance-score og brugerfokuserede parametre, som gør det muligt at vurdere dit websites effektivitet og identificere flaskehalse.

Identificér effektivitetsforbedringer, som har den største indvirkning på indlæsningstiden

Ikke alle effektivitetsproblemer har den samme betydning for sideindlæsningshastigheden. Både antallet af elementer, som skal indlæses for en side, og den besøgendes afstand i forhold til webserveren har stor indvirkning på indlæsningstiden for dine sider. Størstedelen af indlæsningstiden går med at downloade forskellige dele af en side. Se hvor dine sideelementer er gemt, og identificér elementer fra tredjepart, som forringer hastigheden på dit website. Gå derefter videre med at nedbringe antallet af anmodninger og bringe sideelementerne tættere på dine besøgende.

Få gode råd om, hvordan du formidler, uddelegerer og løser effektivitetsproblemer

Det kan være en vanskelig opgave at styrke samarbejdet mellem alle de teams, der arbejder med den digitale kundeoplevelse, ikke mindst hvis der også er eksterne bureauer involveret. Visuel og letforståelig data skaber et fælles sprog til vurdering af website-effektiviteten. Fælles overvågning og detaljerede anbefalinger organiseret efter opgaveejer og -prioritet hjælper dig med at formidle og uddelegere forbedringsopgaver til dine udvidede teams eller bureauer.

Gæsteprofiler

Din side indlæses forskelligt afhængigt af den besøgendes geografiske placering, netværk og enhed. Med gæsteprofiler kan du vælge forskellige indstillinger, som simulerer de forhold, dine besøgende oplever:

  • Måling af effektivitet fra flere lande: Vælg mellem 16 forskellige placeringer
  • Måling af effektivitet på 3G: Gør tingene enkle ved at optimere effektiviteten for dit website på langsomme netværk. Indhold, som indlæses hurtigt over en langsom forbindelse, indlæses endnu hurtigere over en hurtig forbindelse
  • Optimeret effektivitet for mobile enheder: Cirka halvdelen af den daglige aktivitet på internettet sker fra mobile enheder. Ved at skabe hurtige indlæsningstider for dit website på mobile enheder kan du sikre hurtige indlæsningstider på enhver enhed

Lighthouse-score og -statusgraf

Du har nemmere ved at vurdere dit websites hastighed, hvis du kender standarderne for din branche. Lighthouse fra Google er et open-source overvågningsværktøj til udviklere. Siteimprove Performance-scoren viser, hvor dine resultater ligger i forhold til Googles standarder. Når du har fjernet flaskehalsene for din effektivitet, kan du se dine resultater over tid på en statusgraf.

Skærmbilleder og performance-tidslinje

Se hvordan de besøgende oplever dit website med visualiseringer af, hvordan siden ser ud, når den indlæses. Brugerfokuserede performance-parametre giver bedre indsigt i dine besøgendes oplevelser under indlæsningen af dit website:

  • First Contentful Paint (FCP): Når browseren viser det første indholdsbid (f.eks. tekst, et billede eller sideelementer)
  • First Meaningful Paint (FMP): Når det primære indhold indlæses (f.eks. den centrale video, tekst eller billede)
  • Time to Interactive (TTI): Den tid hvor besøgende kan udføre en handling

Parametrene kombineres med benchmark-statistikker over hvornår besøgende typisk forlader en side – så du kan underbygge, hvorfor forbedring af indlæsningstiden for bestemte sider skal prioriteres.

Oversigtskort over ressourcer

Dit website er sammensat af mange forskellige elementer (billeder, scripts osv.), men elementerne er ofte gemt på forskellige servere. Afstanden mellem dine servere og dine besøgende har direkte betydning for dit websites effektivitet. Oversigtskortet over dine elementer viser, hvor de forskellige elementer på din side er gemt, så du kan bringe elementerne tættere på dine besøgende.

Session Replay Video

Hvis du vil forstå vigtigheden af en forsinkelse på blot ét sekund, er du nødt til at sætte dig selv i den besøgendes sted. Forstå dine besøgendes adfærd ved at se indlæsningsrækkefølgen for siden. Session Replay Video registrerer alt det, som de besøgende ser under indlæsning af siden, og giver dig den nødvendige indsigt til at fremhæve defekter, forbedre effektiviteten og styrke samarbejdet i dit team.

Handlingsorienterede fælles anbefalinger

Få et enkelt overblik over problemerne på en side, herunder alvorsgrad, og hvem der skal være ansvarlig for at løse dem. Hvis du forstår, hvor vanskeligt et problem er at løse, og hvem der har de nødvendige færdigheder til at gøre det, kan du nemmere prioritere og uddelegere opgaver og forbedre kommunikationen for hele teamet. Hvis du benytter et eksternt bureau, kan du fremme kommunikationen ved at dele tekniske oplysninger om problemet.