WEB GOVERNANCE SUITE

Siteimproves Web Governance Suite är en komplett uppsättning verktyg som hjälper dig dominera web governance-världen. När det kommer till att uppmärksamma brutna länkar, stavfel, webbtillgänglighet och få djupgående information om besökare och deras vägar, så är Web Governance Suite allt-i-ett-lösningen som hjälper dig att nå dina web governance-mål.

Quality Assurance

Åtgärda trasiga länkar, stavfel och dålig läsbarhet

Trasiga länkar, stavfel och dålig läsbarhet kan ha en förödande effekt på en besökares intryck av en webbplats – och av organisationen som står bakom webbplatsen. Siteimprove Quality Assurance ger dig verktygen du behöver för att hitta och prioritera trasiga länkar, stavfel och dålig läsbarhet så att ditt team kan åtgärda felen och bevara webbplatsens trovärdighet.

Övervaka varje länk på din webbplats och se problemlänkar i organiserade i filtrerbara listor. Upptäck trasiga länkar och stavfel automatiskt och se en lista över mediafiler, e-postadresser och annan data. Få din webbplats skannad var femte dag eller manuellt efter behov.

Uppgiftshantering och skräddarsydd rapportering

Det är enkelt att upprätta redaktionella grupper för att dela upp webbplatsen i ansvarsområden, oavsett om det handlar om ett centraliserat team med en eller två anställda eller ett större decentraliserat team. Schemalägg skräddarsydda rapporter som levereras direkt till din inkorg efter valfri frekvens.

Policy

Upprätthåll innehållspolicyer och webbstandarder

Låt inte en dålig användarupplevelse skrämma iväg dina besökare. Siteimprove Policy hjälper ditt webbteam säkerställa att innehåll, mediafiler, redaktionell stil, varumärke, och HTML-språk är i linje med organisationens policyer.

Användare implementerar specifika innehållspolicyer rörande bland annat varumärke, stil eller juridiska frågor och Siteimprove skannar webbplatsinnehållet efter något som strider mot dessa policyer. Skapa policyer som övervakar stötande innehåll, varumärkespresentation, dokument- och bildfilsstorlek, sidstruktur, och mer!

Garantera att lagstadgat innehåll så som sekretesspolicyer och villkor för användning finns tillgängligt på webbplatsen. Samtidigt kan du även hitta och ta bort oönskat innehåll så som personnummer, olämpliga ord, och mycket mer.

Skydda ditt varumärke

Säkerställ en konsekvent presentation av ditt varumärke, produktnamn och innehåll på alla webbplatser, samtidigt som du undviker pinsamma misstag.

Accessibility

Säkerställ webbtillgänglighet

Tillgänglighet på webben handlar om att låta människor med funktionshinder få tillgång till den information de söker när de navigerar webben. Enligt studier har 1 av 5 internetanvändare någon form av funktionshinder som kan skapa problem vid användande av digitala medier. Siteimprove Accessibility ger dig en fullständig överblick av webbplatsens tillgänglighetsproblem, tydliga förklaringar på hur de påverkar dina användare samt specifika rekommendationer för de ska korrigeras.

Rivstarta resan mot en tillgänglig webbplats – ingen erfarenhet krävs! Prioritera och hantera ditt webbteams tillgänglighetsöverenstämmelse. Kontrollera WCAG 2.0-nivåerna, A, AA, och AAA, tillsammans med detaljerade förklaringar av hur nivåerna påverkar användare samt hur du korrigerar dem. Siteimprove Accessibility låter dig även kontrollera WAI-ARIA.

Gör din webbplats tillgänglig

Välj nivå av tillgänglighetsöverenstämmelse med ett enda klick, och få en lista med objekt och åtgärder som är organiserade i tre enkla kategorier. Tydliga förklaringar av problem och lösningar gör mer än att snabba på korrigeringsprocessen – de gör webbtillgänglighet begripligt. Tillgänglighetsproblem markeras direkt på berörda sidan, så att du vet exakt vad du åtgärdar.

SEO

Hantera SEO

Arbeta smartare för att locka besökare. Siteimprove hjälper dig att uppnå bättre synlighet på nätet och locka fler besökare. Siteimproves SEO-verktyg är enkelt att använda, vilket innebär att du kan förbättra din sökranking rejält med endast några få klick.

Siteimprove SEO kör en automatisk skanning av hela din webbplats eller specifika delar av webbinnehållet var femte dag – och manuellt vid behov. Du kan då se vilka SEO-problem som finns på din webbplats och enkelt delegera uppgifter till teammedlemmar för att omedelbart förbättra webbplatsens sökranking.

Schemalägg, exportera och anpassa SEO-rapporter

Siteimprove SEO levererar automatiserade rapporter direkt till din inkorg, vilket ger dig en bild av vilka fel du behöver korrigera och gör det enkelt att kommunicera med teammedlemmar. Du kan även exportera data direkt från specifika funktioner till MS Excel och XML-format, samt skapa så många rapportmallar du önskar.

Response

Övervaka din webbplats upp- och nedtid

Tillförlitlig övervakning och rapportering dygnet runt.

Siteimprove kontrollerar automatiskt din webbplats och/eller flera URL:er dygnet runt, övervakar responstid och varnar dig vid eventuella driftstopp.

Hur fungerar det?

Kontroller övervakas via en serie av tillförlitliga servrar så vårt system kommer aldrig att svika dig. Vi har våra system på plats för att säkerställa att även om en av våra servrar går ner (vilket är högst osannolikt), så finns våra backup-servrar på plats!

Ställ in rapportering och e-post-/-SMS-aviseringar för valfritt antal användare, så att ditt team kan reagera snabbt om något går fel.

PDF-kontroll

PDF-filer är det kanske viktigaste filformatet på webben eftersom de är den vanligaste slutprodukten av elektroniska dokument.

Siteimproves PDF-kontroll låter användare skanna PDF-dokument på webbplatsen efter trasiga länkar och tillgänglighetsproblem.

Som tillägg till Siteimproves Quality Assurance kontroller så kontrolleras PDF-dokument specifikt för trasiga länkar och tillgänglighetsproblem. Detta för att du ska kunna säkerställa att dina webbplatsbesökare kan använda viktiga formulär, kontrakt, artiklar och annan information.

Priority

Assisterad prioritering av ditt webbarbete

Spara tid och prioritera ditt arbete.

Priority är ett tillägg som ser till att du sparar tid och kan prioritera ditt arbete genom tillgång till värdefull information om individuella webbsidor. Med data om webbplatstrafik och information om webbplatsklick kan du se vilka trasiga länkar som har mest klick, vilka sidor med problem som har flest visningar och vilka dokument som är populärast.

Analytics

Det enklaste sättet att spåra webbplatsdata och bäst utnyttja de som verkligen har betydelse

Många webbanalysverktyg är besvärliga och kan vara svåra att förstå – eller kräver flera timmar av utbildning för att installera och använda. Med helhetslösningen Siteimprove Analytics kan man spåra och analysera de data som har störst betydelse och fatta beslut på affärsmässiga grunder utan någon omständlig installationsprocedur.

Hur fungerar det?

Siteimprove Analytics fungerar genom att en kod placeras före </body>-taggen på webbplatsens alla sidor – koden samlar information om var dina besökare kommer ifrån, vilken teknik de använder, hur länge de stannar, hur många sidor de besöker, vart de hamnar externt, hur mycket mer. All denna information finns tillgänglig i en lättnavigerad instrumentpanel, där du kan filtrera och analysera data, samt ställa in automatiska rapporter.

Spåra det som har betydelse och visa nyttan med webbplatsen

Med Siteimprove Key Metrics som ingår i Analytics kan webbteamet smidigt mäta webbplatsens resultat genom att definiera och spåra de av besökarnas åtgärder som verkligen har betydelse. I Key Metrics kan man också ge var och en av dessa åtgärder ett ekonomiskt värde för att få konkreta, kvantifierbara data. Med dessa data som underlag blir det lättare att övertyga intressenter om nyttan med webbplatsen. Det går också att spåra händelser retroaktivt, vilket innebär att man kan får en översikt över webbplatsens resultat över tid om man har samlat in data i Siteimprove Analytics under en period.

Se vilka sidor besökarna hamnar på

Funktionen Besöksrutter visar hur era besökare navigerar på webbplatsen och Beteendekartan visualiserar varenda handling som besökarna genomför, så att du kan fatta välgrundade beslut om strukturen och innehållsstrategin genom att säkerställa att de populäraste destinationerna är synliga och lättillgängliga. Genom att analysera användarnas navigering från A till B i Siteimprove Analytics kan du välja den start- och slutsida som du är intresserad av, och se alla de vägar som användarna har tagit för att komma till slutdestinationen.

Mät trafikkällor och kampanjer

Trafikkällor låter dig se, filtrera, och segmentera vilka sökmotorer och externa webbplatser som har använts för att nå din. Du kan även lägga till kampanjparametrar för e-post, sociala medier, online- och offline-annonser för att specificera vilka kanaler som driver trafik på ett framgångsrikt sätt, för att sedan fokusera på vad som fungerar.

Tillägg: Feedback

Samla användarfeedback

Tillägg endast till Web Governance Suite.

Fånga kvalitativ feedback från dina webbplatsbesökare.

Siteimprove Feedback är ett användbart verktyg för både dig och dina besökare. Besökare kan lämna feedback genom kommentarer eller recensioner, och du kan implementera deras idéer för att omedelbart förbättra webbplatsen.