Mätningen fungerar på följande vis

På en skala från 0 till 100 testar Digital Certainty Index webbplatsens effekt i fråga om tre huvudkategorier: Quality Assurance, SEO och Accessibility. DCI™ och de detaljerade delpoängen ger en heltäckande bild av din webbplats aktuella status och branschspecifika DCI-riktmärken. Dessutom får du exakta rekommendationer om hur och var du kan förbättra dina poäng.

Siteimprove-teamet justerar modellen för DCI Score regelbundet efter dagens föränderliga digitala miljö, så du kan vara säker på att du ligger steget före när det gäller dagens största webbplatsutmaningar.

Digital Certainty Index™ har en pågående patentansökan.

Vad det innebär för dig

Exakta resultatinsikter
Tydlig prioritering
Ökad motivation och produktivitet inom teamet
Expertkunskap om marknaden