Controleer

Neem de controle over persoonsgegevens terug

Weet precies waar je data beheert met de wereldwijde IP-en domeinkaart en bekijk alle cookies die op je website staan met de Cookie Tracker. Bekijk alle data van klanten, potentiële klanten en werknemers in een Personal Data Inventory, inclusief e-mailadressen en identificatienummers.

Voldoe aan de regels

Respecteer privacyverzoeken

Wetten die met gegevensbescherming te maken hebben, reguleren de toegang en het verwijderen van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: volgens de AVG heeft iedereen van wie binnen de EU informatie verzamelt en verwerkt is, het ‘recht om vergeten te worden’. Gebruik Universal Search om direct de juiste data te vinden op elke webpagina en in elke metadata van PDFs, documenten en afbeeldingen. Creëer een plan binnen deze tool om de data van deze bezoekers te verwijderen en er zeker van te zijn dat je een melding krijgt als de data toch weer naar boven komt.

Documenteer

Toon je compliance resultaten

Persoonsgegevens op je website beheren - en de compliance-inspanningen ervan aan kunnen tonen - is belangrijk om te voldoen aan de eisen van gegevensbescherming. Minimaliseer het risico door over de gehele website een beleid voor gegevensprivacy en -beveiliging te implementeren dat direct potentiële risico’s voor persoonsgegevens oppikt. Zoals bijvoorbeeld creditcardnummers of BSN-nummers. Elke actie die je team binnen het platform uitvoert wordt ook bijgehouden in het User Actions Log. Dit helpt om je compliance-inspanningen te documenteren voor het management en de autoriteiten.

Overzichtskaart van IP-adressen en domeinen

Het maakt niet uit hoelang je organisatie al bestaat, want het is altijd mogelijk dat je sommige domeinen of IP-adressen bent vergeten. Dat betekent dat je persoonlijke gegevens over het hoofd ziet. Siteimprove identificeert alle domeinen en IP-adressen die mogelijk geassocieerd zijn met jouw organisatie en geeft deze weer op een wereldkaart, zodat je er zeker van kunt zijn dat er geen persoonlijke gegevens door het net glippen.

De overzichtskaart van IP-adressen en domeinen van Siteimprove toont je:

 • Wie het domein of IP-adres heeft geregistreerd
 • Wanneer het verloopt
 • De mogelijkheid om domeinen te weigeren die jij niet bezit

Inventaris met persoonlijke gegevens

Wil je de AVG zo goed mogelijk naleven, dan heb je een compleet overzicht nodig van de persoonlijke gegevens die jouw organisatie verwerkt. Met Siteimprove Data Privacy worden er regelmatig scans uitgevoerd op je domeinnamen om zo de daar aanwezige persoonlijke gegevens te verzamelen en inzichtelijk te maken, zoals:

 • Volledige namen
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers
 • ID-nummers

Data privacy policies

Door naleving van de AVG in te bouwen in je officiële website policies zorg je ervoor dat de blik van jouw organisatie op de toekomst gericht blijft. Op voorhand gedefinieerde AVG-policy's helpen je op koers te blijven door je website te scannen op potentiële problemen en deze te signaleren, zoals:

 • Zichtbare creditcardnummers
 • Pagina’s die doorlinken naar onveilige domeinen
 • HTML-formulieren op onbeveiligde http-pagina’s

Je hebt ook de mogelijkheid om aangepaste website policies te maken binnen Siteimprove Policy.

User Actions Log

De Siteimprove Data Privacy module biedt je een overzicht van alle handelingen die Siteimprove-gebruikers binnen de module uitvoeren. Hiermee maak je de inspanningen van jouw team om aan de wetgeving te voldoen zichtbaar en concreet voor het management en de controlerende autoriteiten. Bijvoorbeeld, reacties op verzoeken om vergeten te worden kunnen door middel van de User Actions Log worden vastgelegd, om er later aan te refereren.

De User Actions Log toont je op chronologische volgorde:

 • Welke specifieke handeling is uitgevoerd
 • Het tijdstip en datum van de handeling
 • De gevolgen van de handeling