Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring

Volgens het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid zijn overheidsinstanties verplicht om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Voor het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring is een invulassistent door Logius ontwikkeld. Toegankelijkheidsverklaringen moeten voldoen aan de laatste versie van het model toegankelijkheidsverklaring en de invulassistent van Logius bevat de laatste versie van het model.

Ga naar de invulassistent