Få innsikt

Forstå egen websikkerhet på et øyeblikk

Få øyeblikkelig innsikt i hvordan det står til med egen websikkerhet med sammenlagt score-oversikt. Scoren din vil gi deg en rask indikasjon på hvor alvorlig det eventuelt står til med potensielle sikkerhetsproblemer som truer virksomheten din. Sammendraget gir deg en forståelse av hvilke typer problemer som innebærer størst risiko og hva som bør gjøres, samtidig som du lett holder øye med fremgangen takket være scoreutviklingsgrafen.

Prioriter

Vær trygg på at du prioriterer de rette problemene

Prioriterte anbefalinger, detaljert alvorlighetsvurdering og gjennomførbare forslag til endringer gjør deg i stand til å prioritere og sette inn tiltak mot de mest alvorlige problemene.

Samarbeid

Kommunikasjon på tvers av avdelingene er viktig for cyber-helsen

Det kan være utfordrende å samarbeide med IT- og sikkerhetsavdelinger, spesielt i det tekniske og komplekse sikkerhetslandskapet. Med detaljerte lister over problemer som enkelt kan kategoriseres, kan dere enkelt og effektivt samarbeide på tvers av avdelinger.

Score overview

Siteimprove Web Security sjekker nettstedet for essensielle sårbarheter som er avgjørende for cyber-helsen til virksomheten. Resultatet blir gjort om til en enkelt score mellom 0 og 100, slik at dere får raskt innblikk i egen sikkerhetssituasjon.

Web Security-kategorier

Prioriter og deleger reparasjonen av problemene ved hjelp av tre problemkategorier: Web-app, Server og Nettverk. Web-app-problemer er trusler mot de som bruker nettsted eller app. Server-problemer er forsøk på innbrudd i dataressursene dine, og Nettverksproblemer er mistenkelig aktivitet som tyder på skadevare eller forsøk på phishing.

For hver kategori gir Siteimprove Web Security deg tydelige, gjennomførbare råd om hvilke avgjørende problemer som bør fikses først ut fra alvorlighetsgrad og viktighet.

Liste over oppdagede problemer

For at du skal få full innsikt i problemene, gir Web Security deg en komplett liste med alle funn i alle tre kategoriene, slik at du kan se hvor du har flest svakheter.

Disse funnene kan lett deles på tvers av avdelinger, og forenkle samarbeidet med egen IT- og sikkerhetsavdeling.

Detaljert problembeskrivelse med anbefaling

Hvert problem får en detaljert beskrivelse, som gjør at du lettere forstår hva problemet går ut på og hvorfor det er viktig. Problemer blir også automatisk merket med en alvorlighetsgrad for å antyde risiko. Det anbefalte tiltaket for å rette opp feilen gjør det lett å komme i gang.

Gå dypere inn i et spesifikt problem for å se når det først ble oppdaget og hvor mange ganger det har skjedd. Dette er viktig informasjon når det gjelder websikkerhet, der hurtig reparasjon av eksisterende svakheter er essensielt.

Nettstedssertifikater

Oppdaterte nettstedssertifikater er helt nødvendig for sikkerheten og integriteten til nettstedene dine og brukernes personlige informasjon.

Med full oversikt over utgåtte og snart utgåtte sikkerhetssertifikater (og tilbyderne av disse), kan du enkelt holde rede på når du må fornye sertifikatene dine og hvem du bør kontakte for å gjøre det. Det gjør at du kan være trygg på at du aldri mister potensielle besøkende som kanskje ikke får tilgang til nettstedet ditt, eller som ikke stoler på usikrede nettsteder.

E-post-varsler

Tid kan være en viktig faktor når det gjelder å passe på sikkerheten til nettstedet ditt og dine besøkende, og da er det viktig med aktiv overvåking av websikkerheten.

Takket være automatiserte e-postvarsler som gir deg beskjed om enhver endring i din sammenlagte score, får du vite når endringer oppstår uten at du må logge inn i modulen. Dette gjør at du kan være proaktiv når det gjelder å håndtere potensielle sikkerhetsproblemer.

Historisk oversikt

Den historiske oversikten og grafen med score-utviklingen din gjør det lett å spore reparerte problemer og sikre fortsatt utvikling mot bedre sikkerhet.