Tilpass kontroller av innhold

Konfigurer policyer for innhold, dokumenter og mediefiler ved hjelp av regler som er skreddersydd for behovet til din bedrift.


Du kan for eksempel lage policyer som:

  • Finner utdaterte produktbilder på nettstedet ditt for å sikre at alle bildene dine er oppdatert.
  • Finner forekomster av navnet til en tidligere ansatt for å finne ut om det er fjernet fra nettstedet.
  • Ser etter en bestemt HTML-tagg på nettstedet ditt for å fjerne gammel kode som ikke oppfyller best practice.
Screenshot of the Siteimprove platform showing the section where policies can be created.
Screenshot of the Siteimprove platform showing the policy that identifies long meta-tag descriptions

Kombiner med andre Siteimprove-moduler

Policy er integrert med QA, Accessibility, SEO og Analytics, slik at du kan få innsikt fra forskjellige moduler i én enkelt policykontroll.


Kombiner QA og SEO for å opprette policyer som finner nettsider med lange meta-tagger og høy fluktfrekvens. Endre meta-taggene, kjør policyen på nytt og se om fluktfrekvensen forbedres. Dess flere moduler du har, dess mer dynamiske blir policyene.

Sånn fungerer det

Velg en ferdigbygd policy fra Policybiblioteket, eller sett opp din egen.

Når Siteimprove gjennomsøker nettstedet ditt, går Policy-verktøyet gjennom disse dataene og gir en oversikt over alle samsvar med gjeldende policyer som finnes i HTML-kode eller i innhold på en side.

Etter hver fremtidig gjennomsøking, kjøres alle policyene i kontoen din på nytt for å sikre at eventuelle endringer du gjør på nettstedet overholder policyene dine.

Kom i gang med forhåndsdefinerte policyer

Policybiblioteket inneholder ferdigbygde policyer som hjelper deg med å håndheve vanlige standarder og regler for innhold, SEO og universell utforming, uten behov for oppsett. Se noen eksempler nedenfor.

Ikke-semantisk HTML-kode

Finn forekomster av tagger som ikke sier noe om informasjonen de inneholder. Med semantisk kode sikrer man at HTML-koden kan leses av både mennesker og datamaskiner. Det gjør sidene dine mer tilgjengelige, og gjør at søkemotorer lettere kan finne og indeksere dem.

Merkevarenavn som vises uten ® eller ™ symbol

Finn sider der en merkevare eller et firmanavn vises uten ® eller ™ første gang det blir brukt. Det er god praksis å sette varemerke på første tilfelle av et merkevarenavn, for å skille det ut og beskytte merkevaren din.

Lange sidetitler

Finn HTML-sider med sidetitler på mer enn 69 tegn. Googles side for søkeresultater har nylig blitt endret, og sidetitler som er lengre enn 69 tegn kan bli avkortet.