Rundt 27% av all nettstedstrafikk kommer fra betalte søk, og 53% kommer fra organiske søk. Derfor er det helt essensielt for bedrifter å ha en strategi som omfatter begge kanalene. Dessverre går mange selskaper glipp av synergien som oppstår når man kjører betalte og organiske søk som én helhetlig søkestrategi.

Ofte kjøres organiske og betalte søkekampanjer uavhengig av hverandre, med ulike PPC- og SEO-team, forskjellige budsjetter og KPI-er, og man deler ikke data og innsikt.

En helhetlig søkestrategi er nøkkelen til et konkurransedyktig og kostnadseffektivt søkeprogram. Og et sterkt søkeprogram er essensielt i en robust digital markedsføringsstrategi.

Hva er helhetlig søk?  

Helhetlig søk kombinerer innsikt og data fra betalte og organiske kanaler for å skape en sammenhengende, symbiotisk søkestrategi.

Denne tilnærmingen lar deg maksimere tilstedeværelsen din i søkeresultatene og jobbe mot å heve den generelle søkeytelsen for hvert trinn av kundereisen.

Fire fordeler med helhetlig søk  

Det å kjøre et helhetlig søkeprogram har mange fordeler for både SEO-spesialister, markedsføringsledere og virksomheten som helhet. Her har vi sammenfattet fire av de viktigste fordelene.

1. Bedre synlighet i hele trakten

Når du implementerer en helhetlig søkestrategi, vil merkevaren din vises i hele søketrakten. Ved å ha organiske resultater i den øvre trakten, og betalte resultater i den nederste delen av trakten, gir du brukerne flere inngangspunkter å velge mellom, basert på hvor de befinner seg i trakten.

Brukere beveger seg ikke lenger lineært gjennom søketrakten, de spretter heller mellom stadier i trakten. Ved å presentere alternativer for øvre, midtre og nederste del av trakten, kan merkevaren din imøtekomme brukerbehov for bestemte søk.

2. Smartere, målrettet pengebruk

En helhetlig søkestrategi lar deg ta bedre beslutninger om budsjettering. Hvis du for eksempel bare ser på PPC-utgifter, kan det hende at viktige søkeord har en veldig høy klikk- eller konverteringsfrekvens. Men om merkevaren din er rangert som nummer én organisk for de samme søkeordene, betaler du for klikk du sannsynligvis ville fått uansett.

En helhetlig tilnærming lar deg bruke mer av budsjettet på PPC mens du forbedrer din organiske tilstedeværelse. Deretter kan du sakte redusere utgiftene til betalte søk, etter hvert som dine organiske rangeringer forbedres.

Til syvende og sist sikrer dette at budsjettet ditt blir brukt på områder der du ikke når høyt opp organisk, noe som betyr at du betaler for de klikkene som er mest verdifulle for merkevaren din.

3. Raskere og mer informerte beslutninger 

Når du ser helhetlig på søkedata, kan du begynne å ta bedre beslutninger for både betalte og organiske kanaler.

Når du for eksempel ser på nye søkeord som skal brukes i SEO-programmet ditt, kan du teste hvor godt disse søkeordene gjør det i PPC (du kan til og med teste overskrifter eller CTA-er). Du kan også se på SEO-dataene dine for å oppdage nye søkeord som kan brukes i PPC-kampanjene dine. Eller finn gode søkeord som har begrenset rekkevidde enten gjennom PPC eller SEO, og flytt disse søkeordene til kanalen med høyest ytelse.

Ved å se helhetlig på dataene dine, kan du finne den mest effektive kommunikasjonen, CTA-ene og målrettingen i de ulike søkekanalene dine mye raskere enn om du så på bare et enkelt datasett.

4. Minimere risiko

Det finnes risiko med både SEO og PPC. Når det gjelder SEO, kan merkevaren din møte utfordringer når algoritmene oppdateres. Viktige organiske sider kan falle i søkerangeringene, eller noen søkeord kan bruke lengre tid enn forventet på å klatre i rangeringen.

Hvis merkevaren din opplever et fall i rangeringene, kan du supplere med betalte annonser for å opprettholde synligheten mens du forbedrer de organiske sidene.

På den annen side, hvis PPC-budsjettet blir redusert, eller hvis visse søkeord blir for dyre, er det lurt å ha organiske sider som stiger i rangeringen for å motvirke den risikoen.

Hvorfor konsoliderer ikke flere store bedrifter søkestrategien sin?  

Hvis en helhetlig tilnærming til søk har så mange fordeler for store bedrifter, hvorfor gjør ikke flere det? Det enkle svaret: gammel teamstruktur.

Målet for teamene som arbeider med organiske og betalte søke er mer eller mindre det samme: skaff mer kvalifisert trafikk til nettstedet og skap flere konverteringer. Men tradisjonelt har betalte og organiske søk blitt organisert i forskjellige team eller til og med i forskjellige avdelinger.

SEO blir dessverre ofte sett på som en utgiftspost, mens PPC blir sett på som en driver av vekst. Men denne tilnærmingen fører ofte til at PPC- og SEO-team motarbeider hverandre. De konkurrerer om ressurser, og hindrer hverandres fremgang mot KPI-er.

PPC-team er ofte integrert i et bredere medie-, reklame- eller markedsføringsteam. Det gjør at betalte søk blir nærmere tilpasset selskapets annonseringsstrategi.

SEO kan derimot være tettere knyttet til web, IT eller utvikling, noe som kan føre til at de tekniske ressursene blir overbelastet.

Denne typen oppsett kan imidlertid gjøre at SEO-innsatsen ikke er i tråd med annen kommunikasjon, og PPC-sider kan lide av mangel på tekniske innspill, og straffes på grunn av treg lastetid eller mangel på mobilvennlighet.

Se etter et verktøy med integrert innsikt og data 

For å implementere en helhetlig søkestrategi, må teamet ditt bruke et verktøy som tilbyr data og innsikt for både betalte og organiske søk. Se etter en løsning som tilbyr rapportering på høyt nivå som er lettfordøyelig for både eksperter på betalte og på organiske søk, egendefinerte dashboard og konsolidert innsikt.

Rapportering på høyt nivå gjør det enkelt for alle involverte å se hvordan hver kanal presterer, og hvor det kan være mangler som kan dekkes fra en annen kanal.

Egendefinerte dashboard gjør det mulig for team å vise konsoliderte KPI-er, og deretter dykke ned i bestemte ytelsesområder på tvers av betalte og organiske søk. For eksempel mobilbrukeres atferd, bestemte bransjer eller personas. Med egendefinerte dashboard kan du også opprette separate oversikter for beslutningstakere og interessenter.

Ideelt sett bør du se etter et verktøy som tilbyr konsolidert innsikt for mer enn bare data. Selv om konsoliderte data fra både betalte og organiske søk er nyttig, vil det å gi teamet ditt mer praktiske anbefalinger til hvordan de kan oppnå KPI-ene sine på tvers av kanaler, gjøre det mulig for merkevaren din å føre den helhetlige søkestrategien videre.