Digital inkludering betyr å sikre at alle besøkende, uavhengig av faktorer som dårlig internettforbindelse eller krav til universell utforming, kan nyte innholdet ditt med så få barrierer som mulig.

Hvorfor er digital inkludering viktig for nettsteder? Vel, vi vet at flertallet av de online-forbrukerne, 88% faktisk, som har en dårlig nettsideopplevelse forlater nettstedet, og de kommer aldri tilbake. Dette tallet stiger til 90% for dårlige apper. I tillegg til å hindre tapt fortjeneste, er digital inkludering også etisk rett. Ved å sikre at nettstedet ditt er så inkluderende som mulig, kan du forbedre din posisjon hos søkemotorer, samtidig som du sikrer bedriftens rykte som et digitalt inkluderende foretak.

Hva er digital inkludering?

Som et av verdens ledende verktøy for universell utforming på nett, snakker Siteimprove ofte om viktigheten av å tilby inkluderende nettopplevelser for de som bruker hjelpeteknologi. Digital inkludering favner imidlertid om mer enn denne formen for tilgjengelighet. Faktisk definerer National Digital Inclusion Association digital inkludering som:

"Aktivitetene som er nødvendige for å sikre at alle individer og samfunn, også de mest vanskeligstilte, har tilgang til, og kan bruke, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Dette inkluderer applikasjoner og nettinnhold som er utformet for å muliggjøre og oppmuntre til selvstendighet, deltakelse og samarbeid. Digital inkludering må utvikle seg i takt med teknologien. Digital inkludering krever bevisste strategier og investeringer for å redusere og eliminere historiske, institusjonelle og strukturelle hindre for praktisk tilgang til teknologi."

Hvorfor er digital inkludering så viktig i 2021?

To viktige trender gjør at bedrifter kommer til å gi digital inkludering økt oppmerksosmhet i 2021: pandemien og Googles algoritmeoppdatering.

Pandemien påvirker markeder over hele verden, og bedrifter satser på webopplevelser i stedet for fysiske møter. Disse bedriftene må sikre en tilgjengelig opplevelse for de som ikke kan finne frem ved hjelp av dataskjerm, lyd og/eller mus. Noe som det har blitt snakket mindre om, men som er like viktig for full digital inkludering, er det å ta hensyn til de som kan ha problemer med å koble seg til lærings- og kontormiljøer på grunn av dårlig internettforbindelse.

Den økende betydningen til opplevelser online sammenfaller med algoritmeoppdateringen til Google i mai i 2021. Siteimprove har tidligere omtalt justeringene bedriften din må gjøre for å forbedre Core Web Vitals, parametrene som blir vektlagt i algoritmeoppdateringen. Her er en rask påminnelse om de tre parametrene som utgjør sideopplevelsen:

  • Largest Contentful Paint (LCP): måler lasteytelsen
  • First Input Delay (FID): måler interaktivitet
  • Cumulative Layout Shift (CLS): måler visuell stabilitet

Nettsteder som ikke gjør det bra mot disse parametrene kommer til å synke på rangeringene for organisk søketrafikk i 2021.

Nå som vi forstår hvorfor digital inkludering blir så viktig fremover,  kan vi se nærmere på Core Web Vitals. Vi skal se på scenarier med digital inkludering for hver enkelt parameter, og gi deg Siteimproves anbefalinger.

Scenario én: Digitale medier og Core Web Vitals

La oss si at du har en video som forklarer virksomheten din for de som besøker nettstedet ditt. For å være tilgjengelig har du lagt til en beskrivende tekstfil som beskriver det videoen viser. Du kan imidlertid også ha en event tracking-kode rett under videoen, sammen med andre tagger, som gjør at tekstfilen din vil være en av de siste ressursene som lastes inn. Dette vil være negativt for den digitale inkluderingsopplevelsen på nettstedet ditt. Her ser du hvorfor.

Largest Contentful Paint (LCP)

Denne parameteren måler tiden det tar å laste inn de største synlige komponentene på nettstedet.

I dette tilfellet vil den spesifikke ressursen som noen med syns- eller hørselshemming ønsker tilgang til først, være en av de siste ressursene som lastes inn på siden. Det betyr at Largest Contentful Paint-målingen i dette scenariet påvirkes negativt.

Hva kan jeg gjøre?

For å sikre at siden din gir en brukeropplevelse av høy kvalitet, og du får en tilsvarende høy rangering hos Google:

  • Mål gjennomsnittlig Largest Contentful Paint på nettstedets viktigste sider.
  • Identifiser eventuelle scenarier der det må tas flere hensyn for å bedre tilgjengeligheten.
  • Sørg for at de nødvendige ressursene lastes inn sammen med, eller til og med før, tilsvarende innhold på siden.

Scenario to: Accessibility overlays og Core Web Vitals

De neste to eksemplene handler om en populær løsning for webtilgjengelighet: accessibility overlays. Accessibility overlays muliggjør tilpassede opplevelser basert på de spesifikke behovene en besøkende på nettstedet kan ha. Hjelpeteknologibrukere er kjent med ikoner og plasseringen av bestemte tilgjengelighetsfunksjoner på nettsteder. Hvis de vet at de må bruke et accessibility overlay, kan det hende de ikke klikker på noe annet før de kan velge knappen som velger accessibility overlay.

First Input Delay

Denne målingen sier noe om tiden det tar nettsiden å svare på den første interaksjonen fra den besøkende. Hvis accessibility overlays ikke er blant de første funksjonene som lastes inn, kan en besøkende ende opp med å klikke på det statiske tilgjengelighetsbildet uten å få svar fra siden mens funskjonene lastes inn. Dette scenariet påvirker First Input Delay i negativ retning.

Cumulative Layout Shift

På samme måte kan Cumulative Layout Shift, som måler eventuelle endringer i sideinnhold som forstyrrer besøkendes interaksjoner, påvirkes negativt av et accessibility overlay.

Et accessibility overlay gjør ofte store endringer i opplevelsen for bedre å dekke den besøkendes behov. Men i denne prosessen måles imidlertid endringen av Google, og påvirker CLS-målingen.

Hva kan jeg gjøre?

Igjen er det viktig å måle gjennomsnittlig First Input Delay og Cumulative Layout Shift på nettstedets viktigste sider.

Der det er mulig, bør du bygge nettstedet ditt med semantisk HTML og følge beste praksis for universell utforming på nett. Dette vil eliminere behovet for accessibility overlays, og alt i alt gi en bedre brukeropplevelse for de besøkende.

De neste stegene

Brukere vil ha nettsteder som laster raskt og er mobilvennlige og intuitive. I tillegg kan sideopplevelsen gjøre at de besøkende endrer oppfatning om en merkevare (enten i positiv eller negativ retning), som til syvende og sist kan påvirke om en bedrift lykkes.

En universelt utformet sideopplevelse av høy kvalitet er avgjørende for å forhindre tapt salg, forbedre søkerangeringen og bekrefte bedriftens rykte som et digitalt inkluderende foretak. Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvordan en inkluderende nettstedopplevelse kan påvirke SEO-rangeringen din i forkant av Googles Core Web Vitals-algoritmeoppdatering.