Hvert år søker millioner av håpefulle studenter seg til høyere utdanning, og med tusenvis av valgmuligheter kan det være vanskelig å velge det tilbudet som best passer til egne ønsker og mål. Derfor er søk viktig. 

Til nå har det ikke vært vanlig for universiteter å ha en søkemotorstrategi. Men i en amerikansk undersøkelse fra 2019, blant studenter og foreldrene deres, oppga begge gruppene nettstedet som den viktigste og mest pålitelige kilden til informasjon. Dette ifølge 2019 E-Expectations Report (engelskspråklig innhold) av Ruffalo Noel Levitz, OmniUpdate, CollegeWeekLive og NRCCUA.

Etter hvert som studiestedene merker den økende konkurransen, er det flere som prøver seg med organiske og betalte søk.

Hva er en søkemotorstrategi?

En søkemotorstrategi er når dere bruker både organisk søkemotoroptimalisering (SEO) og betal per klikk (PPC) for å oppnå ønsket resultat med nettstedet.

SEO: Organiske søk

Når potensielle studenter og foreldrene deres søker etter studier som dere tilbyr, eller annen informasjon om studiestedet, vil dere at de skal se de rette sidene i søkeresultatet. SEO er den prosessen som kreves for å optimalisere nettstedet, slik at publikum lett finner det når de søker etter studiested eller annen relevant informasjon. Noe av det beste med SEO er at dere slipper å betale når noen trykker på lenken.

PPC: Betalt søk

PPC er en type annonsering der aktører betaler en viss sum for hver gang noen trykker på annonsen deres. Universiteter, som andre aktører, betaler nå for å synliggjøre egne annonser sammen med organiske søkeresultater. Betalte søk vises vanligvis over organiske resultat, med en liten etikett som viser at det er en annonse.

Begge strategiene gir uttelling, og de kan kombineres for å synliggjøre institusjonen.

Bør universiteter og høyskoler ha en søkemotorstrategi?

Ja! De fleste bruker helst en søkemotor for å finne informasjon, spesielt i søk etter potensielle studiesteder. Ved å investere i både SEO og PPC kan universiteter og høyskoler bli mer synlige, tiltrekke seg ny trafikk og få økt status og flere studenter.

Som universitet, hvor skal dere begynne? Mye kan sies om disse mangesidige markedsføringsstrategiene, men vi har begrenset det til noen konkrete råd til hvordan dere raskt kommer i gang med søkemotorreisen.

SEO-beste praksiser for høyere utdanning

Image that says: SEO best practices

SEO er mer som maraton enn som sprint. Men hvis det gjøres rett, kan SEO gi utdanningsinstitusjoner en solid, langvarig tilstedeværelse i søkeresultatene, og føre til ny trafikk. Her får dere fem beste praksiser for å komme i gang med SEO:

1. Begynn med en SEO-revisjon

SEO er en organisk, langsiktig strategi, og det tar tid å få innhold høyt rangert i søk. Begynn med å finne ut hvilke søkeord dere gjør det bra på, og hvilke dere ønsker å forbedre.

Når dere har funnet ut hvordan det står til med nettstedet, kan dere optimalisere de sidene som gjør det bra, og lage en strategi for hvordan dere optimaliserer resten med mer passende søkeord.

2. Gjør brukeropplevelsen bedre

Før dere begynner å tenke på nøkkelord i innholdet på nettstedet, bør dere se på noen grunnleggende, tekniske ting som har med brukeropplevelsen å gjøre, og som også påvirker SEO og rangering: 

  • Test sidene og øk hastigheten: Hastigheten påvirker både rangeringen og fluktfrekvensen, fordi folk forventer rask lastetid. Det finnes digitale verktøy, som Siteimprove Performance, som kan teste lastetiden og foreslå endringer for å redusere denne.
  • Bli mobilvennlig:  I tillegg til at 71% av studentene ser på universitetsnettsteder gjennom mobile enheter (engelskspråklig innhold), prioriterer Google mobilvennlige sider. Velg et responsivt design som automatisk tilpasser seg størrelsen på enheten, og sørg for at alle sidene, spesielt gamle sider, blir oppdatert til dette designet.
  • Dobbeltsjekk duplisert innhold: Universiteter og høyskoler har ofte mye duplisert innhold, fordi ulike avdelinger har egne sider, blogger og digitale publikasjoner. Men søkemotorer straffer nettsteder med duplisert innhold, så for å unngå straff bør man bruke et digitalt verktøy som identifiserer og eliminerer dupliserte sider. 
  • Send inn et sidekart: Når dere har optimalisert nettstedet, bør dere lage og sende inn et sidekart til Google Search Console. Dette gjøres for å føre søkerobotene til Google i retning av å registrere og prioritere sidene på nettstedet. Bare følg instruksjonene fra Google for hvordan dere lager og sender inn sidekart (engelskspråklig innhold). 

3. La egne verdiforslag styre nøkkelordundersøkelsen

Dere bør ha egne verdiforslag aktivt med i tankene når dere utvikler søkeordstrategien (engelskspråkelig innhold) og kommer opp med mulige søkeord. Still dere spørsmål som disse: Spesialiserer institusjonen seg på en viss type studier? Tilbyr institusjonen noen studier med fullstendig web-undervisning?

Deretter bruker dere et program som Siteimprove Keyword Suggestions (engelskspråklig innhold) for å brainstorme ord som sammenfaller med egne verdiforslag. Slike verktøy viser sammenfallende søkeord, long-tail søkeord (lengre og mer spesifikke søk) og spørsmål som brukerne stiller knyttet til institusjonens mest sentrale søkeord.

Så grupperer dere spørsmål og søkebegreper i søkeordklynger. Da er dere sikre på at søkeordene deres er knyttet til det unike som institusjonen tilbyr, i tillegg til å være relevant for søkende studenter og foreldre.

Dersom dere nylig satte i gang arbeidet med søkeord, anbefaler vi å fokusere på long-tail søkeord, siden det normalt er den enkleste måten å nå målrettede grupper og få rett type organisk trafikk til nettstedet.

4. Slik optimaliserer dere innholdet

Først optimaliserer dere innholdet på hovedsidene, som institutt- og studieprogram-sider, og så tar dere de mindre essensielle sidene.

Selv om det kan virke selvsagt å fordele søkeordene naturlig gjennom alt innholdet, blir det lett for mye når man skriver inn så mange søkeord som mulig. Den slags opphopning av søkeord går ikke bare ut over kvaliteten på innholdet, det rammer faktisk SEO-en din.

For å være sikker på ikke å skade SEO-en, bør søkeordene dukke opp i disse nøkkelområdene:

  • I sidetittelen eller H1
  • Av og til i teksten
  • Isidens metabeskrivelse og tittel

5. Lag gode lenker

For SEO-en til et universitet er lenkebygging like viktig som søkeordoptimalisering. Fokuser på interne lenker, ved å sette inn lenker i eget innhold for å koble sammen beslektede sider. Sørg for å hjelpe søkemotorene med å forstå hva innholdet deres handler om ved å lage en beskrivende ankertekst.

Så bygger dere eksterne lenker fra andre kvalitets-nettsteder for å knytte egen institusjon og egne studieprogrammer til høykvalitetsregistre. Ikke glem å skaffe lenker fra andre ledende utdanningsinstitusjoner. Fokuserer universitetet på forskning, bør dere fokusere på å lenke nylig utgitte studier, publisert på autoritative nettsteder, til egne fakultet-sider.

PPC-beste praksiser innen høyere utdanning

Image that says: PPC best practices

For å styrke den organiske SEO-en, kan dere bruke en komplementerende PPC-strategi. PPC er spesielt effektivt for å gi øyeblikkelig synlighet i søkeresultat, spesielt samtidig som dere utvikler den organiske SEO-en. Dere kan også bruke PPC målrettet mot relevante søkeord studenter bruker når de skal bestemme seg for studiested.

For å få mest mulig ut av PPC bør dere følge fem beste praksiser:

1. Ikke by på merkevarenavn

Å by på merkevarenavn vil si at dere betaler for søk etter eget navn. Dette kan være effektivt innen e-handel, for å føre trafikk bort fra konkurrenter, men det er bortkastet for universiteter.

Hvorfor? Det er lite sannsynlig at andre byr på navnet til universitetet deres. Dette kan dere sjekke ved å søke gjennom en nettleser i inkognito-modus. (Ser dere betalte annonser for andre universiteter, så bør dere vurdere å by på eget navn.)

De fleste som søker etter studiestedet deres ved navn er trolig nåværende studenter eller ansatte, som bruker søk som en rask måte å komme til sidene. Så når annonsen deres dukker opp, og studenter eller ansatte trykker på den, må dere betale for dette.

2. Ha søkeordrelevans og formål i tankene

Dersom målet er at annonsen skal være synlig for de som er interessert i å søke på et utdanningsprogram,bør den rette seg inn mot søkeord som treffer den delen av studentreisen (engelskspråkelig innhold). Ta for eksempel et av gradsstudiene deres, som en lavere grad i ernæring og helse. Dere kunne ha valgt "ernæring og helse", men da ville annonsen også blitt synlig for folk som bare var ute etter tips til sommerkroppen.

For å treffe rett publikum, bør dere bruke målrettede søkeord (engelskspråklig innhold) som "ernæring og helse" + "bachelorgrad". Dess mer målrettede og relevante søkeordene dine er, dess større sjanse er det for at de treffer relevante brukere til rett tid.

Verktøy som Siteimprove Ads eller Google Ads kan gi informasjon om gjennomsnittlig månedlige søk, hvor bra søkeord gjør det og mer.

3. Vurder reisen ut over annonsene

Det er viktig å skaffe trafikk til nettstedet, men dersom dere vil at PPC-annonsene skal få potensielle studenter til å søke, bør dere tenke på den fasen i studentreisen de er i etter at de har trykket på annonsen. Annonsen bør ikke lenke til en generisk landingsside eller instituttets hovedside (engelskspråklig innhold). Dere bør heller lage en unik landingsside (engelskspråklig innhold) som fremhever programmet ut fra interessene og behovene til disse potensielle studentene.

Uansett hvilken informasjon dere velger å fremheve i annonsen, test den på publikum. Noen digitale analyseverktøy lager annonsevarianter ved å endre overskrifter, CTA-lenker eller annonseutvidelser. Noen verktøy automatiserer også rotasjonen av variantene, slik at det er lett å se hvilke som fører til flest klikk.

4. Test og skreddersy annonsen

Det kan virke enkelt, men det å endre annonsen kan ha svært mye å si for klikkfrekvensen (engelskspråklig innhold). Universiteter bruker ord som "unikt læringsmiljø" og "spennende karrieremuligheter" i annonsene sine for å skille seg ut og få flere klikk.

Uansett hvilken informasjon dere velger å fremheve i annonsen, test den på publikum. Noen digitale analyseverktøy lager annonsevarianter ved å endre overskrifter, CTA-lenker eller annonseutvidelser. Noen verktøy automatiserer også rotasjonen av variantene, slik at det er lett å se hvilke som fører til flest klikk.

5. Perfeksjoner strategien ut fra ytelse

Med tanke på det å teste ytelse, så bør dere rutinemessig overvåke PPC-kampanjer. Dette for å se hvilke søkeord, annonser og strategier som best bidrar til at dere når egne mål.

Bruker dere et verktøy som Siteimprove Ads, ser dere at det er stor konkurranse om enkelte søkeord, og de kan være nokså dyre. Som for eksempel søkeord knyttet til MBA-programmer. Dette kan føre til at dere oftere byr på beslektede, rimeligere søkeord som gjør at dere når målene i søkeordstrategien. Dere kan altså redusere utgiftene til dyre søkeord med dårlig avkastning.

Bruk en holistisk søkeordstrategi

Den beste måten å treffe egen målgruppe med de viktigste annonsemeldingene, er ved å bruke en holistisk søkeordstrategi. Søkemotorer er fortsatt viktige i beslutningsprosessen, så man bør ikke overse online-rekruttering av studenter. Når dere prioriterer søkemotorinnsatsen, øker sjansen for å motta henvendelser og søknader fra studenter.

Følger dere disse anbefalte strategiene for organisk SEO og PPC, er dere klare for å gjennomføre en vellykket annonsekampanje. Etter hvert som innsatsen gir resultater, blir det lettere å få intern støtte til å investere i optimaliserings- og automatiseringsverktøy som kan gi enda bedre avkastning.