Gain clarity

Tutustu verkon tietoturvaan yhdellä vilkaisulla

Pisteiden yhteenvedostasaat välittömästi käsityksen tietoturvasi tasosta. Pisteet antavat nopeasti käsityksen mahdollisten organisaatiotasi uhkaavien tietoturvaongelmien vakavuudesta. Pisteiden erittelystä selviää, mihin luokkaan kuuluvat ongelmat aiheuttavat vakavimman riskinja missä voit tehdä korjauksia. Pisteiden historiakaaviolla voit seurata kehitystäsi helposti.

Prioritize

Korjaa priorisoidut tietoturvaongelmat

Koska toiminto suosittelee korjausjärjestystä, määrittää jokaiselle ongelmalle vakavuusrajoituksen ja ehdottaa korjaustoimia, voit priorisoida tehtäviä ja tehdä ratkaisevia toimia kaikkein tärkeimmille ongelmille.

Collaborate

Varmista kyberterveys eri osastojen välisellä viestinnällä

Yhteistyö IT- ja turvallisuustiimien kanssa voi olla haastavaa erityisesti teknisessä ja monimutkaisessa tietoturvaympäristössä. Kun käytössäsi on organisoitu ja tarkka luettelo ongelmista sekä helpot kategoriat ongelmille, sinulla on kaikki tarvittava tehokkaaseen yhteistyöhön ja tietojen jakamiseen osastojen välillä.

Score Overview (Pisteiden yhteenveto)

Siteimprove Web Security etsii sivustostasi oleellisia haavoittuvuuksia, jotka ovat elintärkeitä organisaatiosi kyberterveyden kannalta. Nämä tarkistukset muunnetaan yhdeksi pistemääräksi, jota mitataan asteikolla 0–100. Siitä saat heti käsityksen organisaatiosi tietoturvan tasosta.

Verkon tietoturvaluokat

Priorisoi ja delegoi ongelmien korjaaminen käyttämällä seuraavia kolmea luokkaa: Web Application (verkkosovellus), Server (palvelin) ja Network (verkko). Verkkosovellusten ongelmat ovat uhka sivuston ja sovelluksen käyttäjille. Palvelinongelmat ovat yrityksiä hakkeroida tietoresurssejasi, ja verkko-ongelmat ovat epäilyttäviä tapahtumia, jotka viittaavat haittaohjelmiin tai yrityksiin kalastella tietoja.

Siteimprove Web Security antaa kullekin luokalle selkeitä ja helposti toteutettavia suosituksia, joiden perusteella tulisi ensin korjata kriittiset ongelmat niiden vakavuuden ja tärkeyden mukaan.

Poistettujen ongelmien luettelo

Poistettujen ongelmien luetteloJotta näkisit ongelman kokonaisuudessaan, Web Security sisältää täydellisen luettelon kaikkien kolmen luokan havaituista ongelmista. Sitennäet, missä on suurin määrä heikkouksia.

Nämä tiedot on helppo jakaa osastojen välillä, ja ne yksinkertaistavat IT- ja tietoturvatiimien yhteistyötä.

Ongelmien tiedot ja suositukset

Järjestelmä antaa kullekin ongelmalle tarkan kuvauksen, joka auttaa ymmärtämään ongelman luonnetta ja sitä, miksi se on tärkeä. Järjestelmä antaa ongelmille automaattisesti vakavuusluokituksen, joka ilmaisee niiden riskitasoa. Pääset helposti alkuun käytännön korjaussuositusten avulla.

Tarkastele tiettyä ongelmaa, jotta näet, milloin se havaittiin ensimmäisen kerran ja montako kertaa se on ilmennyt. Nämä ovat tärkeitä tietoja verkon tietoturvan kannalta, sillä heikkouksien korjaaminen nopeasti on oleellista.

Verkkosivustojen varmenteet

Päivitetyt verkkosivustojen varmenteet takaavat verkkosivustojesi ja käyttäjien henkilökohtaisten tietojen tietoturvan ja yhtenäisyyden.

Kun käytössä on täysi yhteenveto vanhentuneista ja pian vanhenevista verkkosivuston suojausvarmenteista, voit helposti seurata, milloin varmenteet on uusittava ja keneen asian hoitamiseksi on otettava yhteyttä. Niin voit varmistaa, ettet menetä kävijöitä sen vuoksi, etteivät he pääse sivustoosi tai halua käyttää suojaamattomia sivustoja.

Sähköpostihälytykset

Sivustosi ja vierailijoidesi turvaaminen edellyttää usein nopeaa reagointia,joten on tärkeää seurata sivuston tietoturvaa aktiivisesti.

Saat sivustosi yhteispisteiden muutoksista automaattisen sähköposti-ilmoituksen, joten pysyt muutoksista ajan tasalla kirjautumatta moduuliin. Siten voit ennakoida mahdollisia tietoturvaongelmia.

Historiatietojen yhteenveto

Pisteidesi kehitystä kuvaavasta historiatietojen yhteenvedosta ja kaaviosta on helppo seurata korjattuja ongelmia ja varmistaa, että tietoturvan parantuminen jatkuu.