Hallitse

Ota henkilökohtaiset tiedot uudelleen hallintaasi

Maailmanlaajuisella IP- ja verkkotunnuskartalla näet tarkkaan, missä käsittelet tietoja, ja Evästeiden seurannalla voit tarkastella kaikkia verkkosivustoillesi määritettyjä evästeitä. Henkilökohtaisten tietojen luettelosta näet kaikki asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja työntekijöiden tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteet ja henkilötunnukset.

Noudata säännöksiä

Kunnioita tietosuojapyyntöjä

Tietosuojaa koskevat lait säätelevät henkilötietojen käyttämistä ja poistamista. Yleinen tietosuoja-asetus esimerkiksi määrää, että jokaisella, jonka tietoja on kerätty ja käsitelty EU:n alueella, on oikeus tulla unohdetuksi. Käytä Universal Search -toimintoa tietojen paikantamiseen välittömästi miltä tahansa verkkosivulta tai PDF-tiedostojen, Word-asiakirjojen ja kuvien metatiedoista. Sen jälkeen voit luoda työkalussa suunnitelman käyttäjien tietojen poistamiseksi, ja varmistaa, että tiedot merkitään, jos ne ilmaantuvat uudestaan.

Dokumentoi

Esittele ohjeidenmukaisuushistoriasi

Henkilötietojen hallinnointi verkkosivustossa – ja sen todistaminen – on avain tietosuojasäännösten noudattamiseen. Minimoi riskit ottamalla käyttöön sivustonlaajuiset Tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt, jotka havaitsevat heti mahdolliset henkilökohtaisia tietoja koskevat riskit, kuten paljastuneet luotokorttinumerot tai henkilötunnukset. Kaikki tiimisi tekemät toimet kirjataan myös Käyttäjän toimintalokiin, jolla voit dokumentoida ohjeidenmukaisuustoimet yrityksen johtoa ja viranomaisia varten.

IP- ja verkkotunnuskartta

Organisaatiosi ikään katsomatta olet saattanut unohtaa joitakin verkkotunnuksia tai IP-osoitteita. Siteimprove tunnistaa kaikki organisaatioosi liittyvät verkkotunnukset ja IP-osoitteet, ja näyttää ne maailmanlaajuisella kartalla, joten voit olla varma, että kenenkään henkilökohtaisia tietoja ei pääse vuotamaan mistään.

Siteimproven IP- ja verkkotunnuskartat näyttävät

 • kuka rekisteröi verkkotunnuksen tai IP-osoitteen
 • milloin se vanhenee
 • mahdollisuuden hylätä ne verkkotunnukset, joita et omista.

Haluatko tietää, miten se toimii? Lue, miten Siteimprove tunnistaa organisaatioosi liittyvät verkkotunnukset.

Henkilökohtaisten tietojen luettelo

Yksi GDPR-ohjeidenmukaisuuden osa on se, että sinulla on täydellinen yhteenveto organisaatiosi käsittelemistä henkilötiedoista. Siteimprove Data Privacy tekee verkkotunnuksissa säännöllisiä tarkistuksia, jotka havaitsevat ja kokoavat tunnistettavat tiedot, kuten

 • sähköpostiosoitteet
 • puhelinnumerot
 • henkilötiedot

Tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt

Ennalta määritetyt tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt pitävät sinut kurssilla skannaamalla ja merkitsemällä verkkosivustosi mahdollisten ongelmien varalta, kuten:

 • Paljastetut luottokortin numerot
 • Sivut, jotka linkittävät vaarallisiin verkkotunnuksiin
 • HTML-lomakkeet suojaamattomilla HTTP-sivuilla

Sinulla on myös mahdollisuus luoda mukautettuja verkkosivustokäytäntöjä Siteimprove Policy -sivustossa.

 

Evästeiden seuranta

Evästelait ja GDPR tuovat mukanaan uusia vaatimuksia siitä miten verkkosivuston evästeitä tulisi käsitellä. Näiden vaatimusten täyttämiseksi tarvitset ensin yleiskuvan kaikista verkkosivustollesi asetetuista evästeistä. Siteimprove Data Privacy tarjoaa tietoja, joiden avulla voit käsitellä evästeitä lainmukaisesti.

Siteimprove Cookie Tracker näyttää sinulle:

 • Evästeen nimen
 • Kuka asetti evästeen, sinä vai kolmas osapuoli
 • Evästeen määrittävien sivujen polku
 • Loppumispäivämäärä

Haluatko tietää enemmän?

Täältä löydät kaiken Cookie Trackeristämme!

User Actions Log

Saa kokonaiskuva kaikkista aktiviteeteista joita Siteimprove-käyttäjä tekee GDPR-moduulissa. Näiden toimintojen seuraaminen ja raportointi on vaatimustenmukaista sekä lisää näkyvyyttä ja antaa konkreettisia esimerkkejä viranomaisille ja hallinnolle. Esimerkiksi rekisteröimättömien pyyntöjen vastaanottaminen voidaan nyt kirjata, ja niihin voidaan viitata myöhemmin.

User Actions Log näyttää kronologisesti:

 • Toteutetut toimenpiteet
 • Toimenpiteen päivämäärä ja kellonaika
 • Toimenpiteen vaikutukset