Suomen laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta edellyttää julkisen sektorin toimijoiden verkkosivujen ja sovellusten olevan saavutettavia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palveluiden tulee olla ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä. Laki velvoittaa organisaatioita myös sisällyttämään saavutettavuusselosteen verkkosivuilleen, missä kerrotaan verkkosivustolla olevista saavutettavuuspuutteista.

Lain ansiosta saavutettavuus on tullut osaksi julkisen sektorin verkkopalveluiden kehittäjien ja ylläpitäjien arkipäivää. Meillä on kuitenkin vielä pitkä matka edessä . Lain noudattaminen ei tarkoita sitä, että kaikki organisaatiot olisivat omaksuneet osallistavan kulttuurin tai oppineet ymmärtämään yleisönsä monimuotoisuutta.

Tämän huomaa esimerkiksi saavutettavuusselosteita tutkiessa. Vaikka lain asettamat minimivaatimukset selosteen osalta täyttyvätkin, seloste ei välttämättä ole ymmärrettävä, eikä helposti saatavilla.

Saavutettavuusseloste on käyttäjiä, ei lainsäätäjiä varten.

Saavutettavuusselosteen tehtävä on sisältää käyttäjille tärkeää tietoa verkkopalvelun sisällön esteettömyydestä, palautekanavan saavutettavuuspalautteelle, sekä valvovan viranomaisen yhteystiedot. Nämä ovat  lain määrittämät minimivaatimukset.

Kun seloste on käyttäjäystävällinen ja totuudenmukainen, se osoittaa, että välitätte saavutettavuudesta ja käyttäjistänne.  Mikäli saavutettavuuspuutteiden listaus on itsessään puutteellinen tai listauksessa ei selkeästi ilmaista missä puutteet ilmenevät, selosteen konkreettinen hyöty käyttäjille jää heikoksi.

Esimerkiksi, “Osa videoista ei ole saavutettavia.”  ei anna käyttäjälle paljon tietoa siitä mitkä videot ei ole saavutettavia ja millä perustein osa videoista on jätetty vaatimusten ulkopuolelle. Tämä lause ei myöskään kerro, pystyykö sisältöjä pyytämään saavutettavassa muodossa.

Älä anna selosteessa siloteltua kuvaa palvelun saavutettavuudesta

Mitä rehellisempi ja selkeämpi saavutettavuusseloste, sitä paremman kuvan annatte käyttäjillenne. Mikäli seloste pyrkii kaunistelemaan palvelun saavutettavuuden tilaa, mutta käyttäjän oma kokemus on vastakkainen, organisaatiosta voi muodostua epäluotettava mielikuva.

Tutkimistamme selosteista löytyy usein listaamattomia saavutettavuuspuutteita tai että organisaatio itse määrittelee kriittiset saavutettavuusvaatimukset täytetyiksi, vaikka A-tason ongelmia esiintyy edelleen pääsisällöissä.

Saavutettavuusseloste kannattaa sijoittaa helposti saataville

Saavutettavuusselosteiden sijoittelemisessa verkkosivustoille nähdään hyvin vaihtelevia käytäntöjä. Siteimproven kartoituksessa Suomen 50 suurimman kunnan joukosta löytyi neljä kuntaa, jolta puuttui saavutettavuusseloste kokonaan. Sen lisäksi useamman kunnan selostetta oli vaikea paikantaa. Usein helpoin tapa löytää kunnan saavutettavuusseloste oli hakea sitä hakukoneen, kuten Googlen avulla.  

Käyttäjän kannalta järkevin paikka selosteelle on ala- tai ylätunniste. Selosteen tulisi vähintäänkin löytyä sivuston oman hakuominaisuuden kautta helposti. Mikäli saavutettavuusselostetta pitää etsimällä etsiä, palvelun käyttökokemuksesta jää negatiivinen mielikuva.

Kannustakaa käyttäjiä antamaan saavutettavuuspalautetta

Siteimproven kartoituksessa tutkittujen kaupunkien saavutettavuusselosteissa oli poikkeuksetta ilmoitettu palautekanava, mutta toisinaan palautteenantoprosessi oli hieman epäselvä. Lisäksi  palautekanavaksi tarjottiin usein sähköpostiosoitetta, jonka käyttäjän pitäisi joko muistaa ulkoa tai kopioida sähköpostiohjelmaan. Käyttäjälle helpompaa olisi, että palautteelle tarjottaisiin verkkolomake tai että palautteelle tarkoitettu sähköpostiosoite olisi klikattava.

Saavutettavuuspalautteen lähettäminen kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi. Sehän on kuin ilmaista konsultointiapua, jonka avulla voitte parantaa verkkopalveluistanne kaikille käyttäjille.

Kolme askelta, miten maksimoit selosteen hyödyt käyttäjille

1. Varmista, onko saavutettavuusseloste helposti löydettävissä verkkosivuilta ilman vippaskonsteja.
2. Varmista, että saavutettavuuspalautteelle tarkoitettu kanava on helppokäyttöinen ja kannustaa käyttäjää palautteen antamiseen.
3. Testaa selosteen käytettävyys ja ymmärrettävyys kokemusasiantuntijoiden avulla, varmistaaksesi, että se palvelee kohderyhmäänsä tehokkaasti.