Pandemia on muuttanut maailmaa tavoilla, joita emme osanneet edes kuvitella.

COVID-19-epidemian puhkeamisen jälkeen maailma on ollut murroksessa, joka on pakottanut yritykset kehittämään uusia tapoja asiakkaiden kohtaamiseen. Uusi tilanne on muuttanut pelikenttää ja siirtänyt monia asiakkaiden kohtaamispisteistä verkkoon. Yritysten markkinat ja mahdollisuudet lisätä liikevaihtoaan digitalisoituivat lähes yhdessä yössä.

Uudessa normaalissa kaikki alkaa klikkauksesta, napsautuksesta tai pyyhkäisystä. Sen vuoksi yritysten on nyt asetettava digitaalinen asiakaskokemus etusijalle myyntisuppilon kaikissa vaiheissa – niin bränditietoisuuden luomisessa, asiakkaiden sitouttamisessa kuin asiakaskokemuksesta huolehtimisessa. Se on ainoa keinoa pysyä ajankohtaisena ja pitää kaikki mahdollisuudet auki.

Vaikkei digitaalinen asiakaskokemus olisikaan ollut liiketoimintasi keskiössä, tänä vuonna siihen on välttämätöntä keskittyä, sillä Googlen verkon vitals-perustietojen hakualgoritmipäivitys tulee käyttöön kesällä 2021.

Digitaalinen asiakaskokemus on paras kilpailuetusi

Pandemian pakottaessa asiakkaat digitaaliseen elämäntyyliin myös yrityksesi on tarjottava miellyttävä ja asiakaslähtöinen asiakaskokemus.

Yleensä käyttäjäkokemus liitetään graafiseen ulkoasuun ja brändäykseen eli kiinnostaviin logoihin, erottuviin väreihin, näyttäviin visuaalisiin elementteihin ja houkutteleviin näytössä näkyviin painikkeisiin. Ne ovat tietysti tärkeitä. Siihen, kuinka asiakkaat kokevat verkkosivustosi, vaikuttavat kuitenkin myös monet muut asiat. Sivuston on tarjottava positiivisia kokemuksia, mikä edellyttää asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden, haasteiden ja motiivien ymmärtämistä. Pohjimmiltaan digitaalisessa asiakaskokemuksessa on kyse inklusiivisuudesta ja saavutettavuudesta.

Hyvä verkon käyttäjäkokemus edellyttää hyvin suunniteltuja asiakaspolkuja ja sujuvaa vuorovaikutusta, joka tarjoaa saumattoman kokemuksen siirryttäessä eri  kohtaamispisteiden välillä.

Kun ymmärrät nämä asiakkaiden odotukset, brändisi erottuu kilpailijoista. Jotkin digitaalisuuteen panostavat yritykset menestyvät, kun taas osa jää jälkeen tekemistään toimista huolimatta. Erottava tekijä näiden yritysten välillä on käyttäjäkokemus. Parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen tarjoavat nousevat oman alansa markkinajohtajiksi muiden vielä toimiessa väärin.

Toisin sanoen yrityksillä ei ole varaa tarjota huonoja käyttäjäkokemuksia.

Digitaalisen asiakaskokemuksen ja kannattavuuden yhteys on selvä. Salesforcen tutkimuksessa ilmeni seuraavia asioita:

 

Google ottaa sivun käyttökokemuksen huomioon hakukonesijoituksissa

Kesällä 2020 Google ilmoitti lisäävänsä sivujen käyttökokemuksen muiden mittareiden tueksi algoritmiin, joka mittaa ja määrittää hakutuloksissa näkyvien verkkosivustojen nopeutta ja käyttökokemusta.

On harvinaista, että Google varoittaa algoritmin päivittämisestä etukäteen. Covid-19-pandemia on kuitenkin aiheuttanut useita haasteita yrityksille maailmanlaajuisesti, minkä takia Google lupasi ilmoittaa uuden mittarin käyttöönotosta jopa kuutta kuukautta aiemmin. Näin yritykselläsi on aikaa varautua muutokseen, joka mullistaa verkkosivustojen hakukonesijoitukset vuonna 2021.

Voidaan tietenkin väittää, että käyttäjien toiminta ja käyttäjäkokemus ovat aina vaikuttaneet sivujen sijoituksiin. Tavallaan se on tottakin. Jos asiakkaiden kokemukset sivustostasi ovat negatiivisia, he poistuvat siltä välittömästi ja siirtyvät seuraavalle eli kilpailijan sivustolle. Se vaikuttaa epäsuorasti sivustosi sijoitukseen Googlen hakutuloksissa.

Algoritmipäivityksen myötä sivun käyttökokemus alkaa kuitenkin vaikuttaa suoraan käyttäjäkokemukseen, joten asiakkaiden suosimat sivustot sijoittuvat jatkossa parhaiten. Tällä muutoksella Google pyrkii varmistamaan, että hyvän asiakaskokemuksen tarjoavat yritykset sijoittuvat hakutuloksissa muita paremmin riippumatta yrityksen koosta ja brändiin kohdistuvien hakujen määrästä.

Mikä on sivun käyttökokemus?

Tutustutaanpa asiaan tarkemmin.

Google hallitsee hakukonemarkkinoita 92,74 prosentin markkinaosuudella. Toisin sanoen useampi kuin yhdeksän kymmenestä Internetin käyttäjästä hakee tietoja Googlen kautta. Luonnollisesti hakukonejätin algoritmit huolehtivat tarkasti siitä, että käyttäjien selailukokemus on paras mahdollinen. Asiaa voisi ajatella myös seuraavasti: jäisitkö verkkosivustolle, jonka latautuminen kestää minuutteja tai joka ei reagoi klikkauksiin? Tuskin jäisit, ja Google tietää sen.

Viime kesänä Google ilmoitti päivittävänsä hakualgoritminsa ja lisäävänsä siihen verkon vitals-perustiedot. Ne ovat kolme uutta mittaria, jotka mittaavat sitä, kuinka käyttäjät kokevat verkkosivuston nopeuden, responsiivisuuden ja visuaalisen vakauden. Päivitys tulee voimaan toukokuussa 2021, ja sen myötä verkon vitals-perustietoja aletaan käyttää hakusijoitusten määrittämisessä muiden käytettävyysmittareiden lisäksi. Niiden tarkoituksena on luoda sekä mobiililaitteiden että tietokoneiden käyttäjille saumaton verkon käyttökokemus. Näillä mittareilla arvioidaan sivun kokonaiskäyttökokemusta ja päätetään, onko sivuston sijoitus sivun käyttökokemusta vastaava.

Sivujen käyttökokemuksesta tulee entistä tärkeämpi kilpailtaessa Googlen hakutulosten kärkipaikasta. Jos et pysy mukana, yrityksesi putoaa kilpailusta.

Miksi Googlen sivujen käyttökokemuspäivitys on tärkeä liiketoimintasi kannalta?

Koska Google keskittyy entistä enemmän käyttäjiin, verkkosivuston käyttökokemus alkaa vaikuttaa yritykseesi jo ennen kuin asiakkaat vierailevat sivustollasi.

Yksinkertaisimmillaan päivitys tarkoittaa, että käyttäjäystävälliset verkkosivustot ovat kannattavat. Sivustot joissa on vierailijoiden tarvitsemaa sisältöä, sijoittuvat hakutuloksissa paremmin kuin vähemmän käyttäjäystävälliset verkkosivustot. Jokaisella on ollut huonoja kokemuksia yrittäessään hakea tietoja verkosta mahdollisimman tehokkaasti. Google yrittää pienentää tätä riskiä muokkaamalla hakualgoritmejaan niin, että ensimmäisenä näkyvät sivustot, joista käyttäjät pitävät. Positiivinen sivun käyttökokemus parantaa sijoitustasi varmasti, ja negatiiviset pisteet heikentävät sijoitustasi. Se puolestaan vähentää liikennettä ja viime kädessä vaikutusvaltaa ja liikevaihtoa.

Sivun käyttökokemus tulee vaikuttamaan siihen, miten samankaltaiset sivut sijoittuvat hakutuloksissa. Se tarkoittaa, että Google sijoittaa sivun A ylemmäs hakutuloksissa kuin sivun B, jos sivun A käyttökokemuspisteet ovat paremmat. Jos yritysten verkkosivustot ovat muuten samanlaiset kuin kilpailijoilla, sivun käyttökokemus ratkaisee, kuka saa kilpailuedun hakutuloksissa. Tähän ei vaikuta se, onko kyseessä yritysmyyntiä harjoittava SaaS-yritys vai verkkokauppa.

Jos verkkosivusto ei pärjää Googlen vertailussa, sen sijoitus hakutuloksissa heikkenee. Google yrittää tarjota käyttäjille osuvinta ja laadukkainta sisältöä. Jos verkkosivustosi ei täytä Googlen hakukonesijoitusten vaatimuksia, Google arvioi, että sisältösi eli tuotteesi ja palvelusi ovat vain hieman hyödyllisiä. Google siirtää verkkosivustosi hakutulosten loppupäähän, minkä vuoksi yrityksesi saa aiempaa vähemmän näkyvyyttä ja tämä voi vaikuttaa myynnin vähentymiseen.

Sivujen käyttökokemus jatkaa käyttäjäkeskeisen SEO:n trendiä

Vain muutama vuosi sitten monien digitaalisen markkinoinnin ammattilaisten mielestä oli mullistavaa, että SEO voisi perustua käyttäjäkokemukseen. Optimointi ei enää koskenut pelkästään avainsanoja, vaan yhtäkkiä yritysten oli parannettava käyttäjäkokemusta konversioita lisätäkseen.

Vuonna 2021 SEO ja käyttäjäkokemus ovat nivoutuneet entistä tiukemmin yhteen. Sama suuntaus jatkuu edelleen: Google on tehnyt selväksi, että käyttäjäkokemus tulee vaikuttamaan sijoittumiseen hakutuloksissa entistä enemmän. Sen vuoksi yritysten on aina asetettava kohderyhmänsä etusijalle ja varmistettava, että sisältö vastaa käyttäjien tarpeita ja on digitaalisesti inklusiivista.

Tarjoa upea digitaalinen käyttäjäkokemus Googlen sivujen käyttökokemuspäivityksen avulla

Google on kehottanut yrityksiä valmistautumaan algoritmipäivitykseen. Viisaat yritykset hyödyntävät tämän tilaisuuden arvioida verkkosivustonsa käyttäjäkokemus huolellisesti ja parantaa sitä tarpeen mukaan.

Mitä sinä aiot tehdä?

Kun digitaalisesta käyttäjäkokemuksesta on tulossa normi, parhaiten menestyvät yritykset, jotka suhtautuvat käyttäjäkokemukseen kokonaisvaltaisesti. Se tarkoittaa niin liikenteen lisäämistä Googlen vaatimuksiin vastaamalla kuin koko verkkosivuston optimointia asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Verkkosivustosi digitaalinen asiakaskokemus saattaa olla mielestäsi erinomainen, mutta millainen se on kilpailijoihisi verrattuna? Googlen uusi sivujen käyttökokemusmittari on hyvä syy tarkastella verkkosivustosi käyttäjäkokemusta ja hioa se huippuunsa. Ajattelemalla asiakkaidesi parasta, voit vaikuttaa asiakasuskollisuuteen ja viime kädessä yrityksesi tulokseen.