Huomaa, että monet tekstin linkeistä vievät englanninkielisille verkkosivuille

Miksi verkon tietoturva on tärkeä asia?

Verkkosivustosi suojeleminen on aina tärkeää, mutta koronaviruspandemian aikana verkon tietoturvasta on tullut liiketoiminnan kannalta vielä tärkeämpi asia. Tietoturva-asiantuntijoiden mukaan kyberhyökkäysten määrä on kasvanut 800 %, ja ne kohdistuvat niin pienyrityksiin, paikallishallinnon yksiköihin kuin Hondan, Canonin ja Twitterin kaltaisiin suuryrityksiin. Koska päteviä kyberturvallisuusasiantuntijoita ei ole riittävästi ja kuluttajien huoli verkon tietoturvasta kasvaa jatkuvasti, oman verkkosivustosi suojaaminen hyökkäyksiltä on tärkeämpää kuin koskaan.

Verkon tietoturvasta huolehtimisen edut liiketoiminnalle

Verkon tietoturva tarkoittaa verkkosivustosi turvallisuuden varmistamista. Siitä on tulossa nopeasti kilpailuvaltti nykymarkkinoilla. 73 % johtavista organisaatioista pitää vahvaa kyberturvallisuutta olennaisena osana menestyvää liiketoimintaa. Kaikenlaiset ja -kokoiset organisaatiot alkavat vähitellen oivaltaa, että elleivät ne suojaa verkkosivustojaan, ne saattavat joutua vastaamaan sekä säännöksiä valvoville elimille että tietoturvatietoisille kuluttajille.

Kuluttajien odotukset tietoturvasta muuttuvat nopeasti. Nykyään se on monien mielestä välttämätön asia organisaatioiden kanssa toimittaessa. PWC:n tutkimuksen mukaan 85 % kuluttajista ei osta yrityksiltä, joiden tietoturvakäytännöt epäilyttävät heitä. Kuluttajat odottavat, että yritykset huolehtivat kyberturvallisuus- ja tietosuojariskeistä ennakoivasti. Muussa tapauksessa yritykset saattavat menettää asiakkaidensa luottamuksen.

Riski ei myöskään koske vain suuryrityksiä. Ponemon Instituten vuonna 2019 tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että pelkästään edellisen vuoden aikana 66 % pienistä ja keskisuurista yrityksistä joutui kyberhyökkäyksen kohteeksi, kuten Vastaamo). Koska tietomurtojen keskimääräiset kustannukset ovat jopa 3,86 miljoonaa dollaria ja niiden vaikutusten korjaaminen kestää 280 päivää, yhdelläkään organisaatiolla koosta tai toimialasta riippumatta katsomatta ei ole varaa laiminlyödä verkon tietoturvaa.

Ei ole siis liioiteltua sanoa, että verkon tietoturvan kohdalla panokset ovat korkeat. Tietomurtojen vaikutukset eivät myöskään rajoitu välittömiin kustannuksiin. Vaikutuksiin kuuluvat myös brändiarvon menetys, oikeustoimenpiteet, maineen vahingoittuminen, negatiivinen vaikutus sidosryhmiin, hakukoneiden mustalle listalle joutuminen, varastettu immateriaaliomaisuus, asiakkaiden menettäminen ja tuottavuuden vähentyminen.

“Kyberrikollisuus on yritysten suurin uhka maailmanlaajuisesti.” Ginni Rometty, puheenjohtaja, IBM.

Suojaamalla verkkosivustosi voit ansaita asiakkaiden luottamuksen, turvata aineettoman omaisuutesi ja suojella brändiäsi. Sivuston suojaamisen on oltava etusijalla digitaalisessa strategiassasi.

Oletko siis varma, että tarjoat verkkosivustollasi asiakkaillesi turvallisen käyttökokemuksen?

Hallitse verkkosivustosi tietoturvaa Siteimprove Web Securitylla

Kyberturvallisuus on laaja ja monimutkainenkin alue, mutta hyvä tapa aloittaa siitä huolehtiminen on varmistaa, että verkkosivustosi ja -sovelluksesi ja samalla myös asiakastietosi, on suojattu. Onneksi verkkosivustosi, brändisi ja vierailijoidesi suojaaminen helpottuu huomattavasti Siteimprove Web Securityn julkaisun myötä.

Web Securityssa yhdistyvät Siteimproven suositukset ja luotettavilta kumppaneiltamme saadut tiedot. Tuotamme näillä tiedoilla perinpohjaisen analyysin verkkotunnuksesi mahdollisista heikkouksista ja haavoittuvuuksista muodossa, joka on helppo hallita, ymmärtää ja jakaa niiden kanssa, jotka korjaavat ongelmat.

Miten Siteimprove Web Security eroaa vastaavista ratkaisuista? Useimmat markkinoilla olevat kyberturvallisuusratkaisut ovat erittäin teknisiä, ja niiden ymmärtäminen ja käyttäminen edellyttävät asiantuntemusta. Siteimprove Web Security on erilainen. Sen suunnittelussa on huomioitu muutkin kuin asiantuntijat, jotta kaikki voisivat huolehtia verkon turvallisuudesta. Mielestämme jokaisen verkkotiimisi jäsenen on ymmärrettävä verkon tietoturvaa ja suojeltava verkkosivustoasi omalta osaltaan. Verkon tietoturva ei ole kaikesta muusta irrallinen asia, vaan erittäin tärkeä osa hyvää verkkosivuston käyttäjäkokemusta.

Kuinka Siteimprove Web Security toimii?

Kyberrikolliset aloittavat yleensä hyödyntämällä verkkosivustojen haavoittuvuuksia. Sen vuoksi vahva puolustus edellyttää verkkosivuston heikkouksien ennakoivaa tunnistamista, luokittelemista ja hallintaa. Siteimprove Web Security yksinkertaistaa tätä prosessia säännöllisillä ja yksinkertaisilla haavoittuvuustarkastuksilla, jotka auttavat ymmärtämään ja hallitsemaan verkkosivustosi tietoturvaa. Näin se toimii.

 1. Anna ylätason verkkotunnus (TDL), jonka haavoittuvuudet haluat testata. Me hoidamme loput.
 2. Suoritamme sivustollesi kyberterveystarkastuksen ja muunnamme tuloksen yhdeksi helppotajuiseksi pistemääräksi, joka esitetään intuitiivisessa käyttöliittymässämme.
 3. Kun tiimisi saa käyttöönsä luettelon havaituista ongelmista ja toteutettavista korjaustoimista (vakavuuden mukaan priorisoituina), he voivat vahvistaa sivustosi tietoturvaa.
 4. Koska kyberturvallisuus vaatii jatkuvaa työtä, Siteimprove Web Security päivittää tarkastuksen tulokset viikoittain, jotta käytössäsi on aina ajantasaiset tiedot sivustosi turvallisuudesta.

Mitä haavoittuvuuksia Siteimprove Web Security tunnistaa?

Jotta pysyt ajan tasalla siitä, missä verkkosivustosi osissa on mahdollisia haavoittuvuuksia, ongelmat on jaettu kolmeen luokkaan:

 • Web Application (verkkosovellus): suojele vierailijoita, kun he ovat sivustollasi.
 • Network (verkko): seuraa verkossasi tapahtuvaa epäilyttävää toimintaa.
 • Server (palvelin): suojele järjestelmiäsi, kokoonpanojasi ja laajennuksiasi tietoja varastavilta kyberrikollisilta.

Kullekin ongelmalle on määritetty selkeä vakavuustaso: high (suuri), medium (keskitaso), low (alhainen) tai very low (erittäin

Lisätietoja siitä, kuinka Siteimprove Web Security luokittelee haavoittuvuudet, on Help Centerissämme.

Tutustu verkon tietoturvaan yhdellä vilkaisulla

Kyberuhkien määrän ja tehokkuuden lisääntyminen tarkoittaa, että tarve osaaville työntekijöille, jotka voivat suojella verkkotunnuksia hyökkäyksiltä, on suurempi kuin koskaan. Valitettavasti 82 % työntekijöistä ilmoittaa, että työpaikalla ei ole tarvittavia kyberturvallisuustaitoja ja lähes kolme neljäsosaa heistä sanoo, että tämä osaamisen puute vahingoittaa heidän organisaatiotaan suoraan. Ilman tarvittavia resursseja ja taitoja kyberuhkien torjumisesta tulee nopeasti liian raskasta.

Siteimprove Web Security on suunniteltu ratkaisemaan osaamisen puute. Se voimaannuttaa verkkosivustojen ylläpitäjät etsimään verkkosivuston haavoittuvuuksia ja suojelemaan järjestelmiään itse. Lisäksi tietoon perustuvat suosituksemme ja tärkeimpien ongelmien korostaminen auttavat sinua kohdistamaan vähät resurssisi tehokkaasti.

Siteimprove Web Security Overview

Kuinka? Tee verkon tietoturvasta helppotajuista organisaatiosi työntekijöille, jotka eivät ole tietoturvan ammattilaisia. Siinä auttavat seuraavat ominaisuudet:

 • Overall Score (kokonaispisteet): muunna sivustosi kyberterveys helppotajuiseksi yksittäiseksi pistemääräksi asteikolla 1–100, niin saat nopean yleiskatsauksen sivustosi tietoturvan tasosta.
 • Score Details (pisteiden tiedot): selvitä työkalun tietojen avulla, mitkä verkkotunnuksesi osat ovat suurin riski sivustosi turvallisuudelle: Web Applications (verkkosovellukset), Server (palvelin) vai Network (verkko).
 • Resolved Issues (ratkaistut ongelmat): seuraa korjattuja ongelmia ja ylläpidä edistymistä kohti entistä turvallisempaa sivustoa.

Keskitä toimesi sinne, missä niitä tarvitaan

Arvailuun ei ole aikaa, kun sivustoa suojellaan erilaisilta uhilta. Sen vuoksi Siteimprove Web Security tarjoaa vakavuustason mukaan lajitellun priorisoidun luettelon ongelmista ja suositellun korjausjärjestyksen.

Siteimprove Web Security Detected Issues feature

Kuinka? Korjaa tärkeimmät tietoturvaongelmat seuraavien ominaisuuksien avulla:

 • Suositeltu korjausjärjestys: katso selkeät suositukset siitä, mitkä tärkeät ongelmat on korjattava ensimmäisenä kussakin luokassa.
 • Vakavuusaste: löydä liiketoiminnan kannalta tärkeät ongelmat tarkistamalla kullekin haavoittuvuudelle annetut vakavuuspisteet (asteikolla 1–4).
 • Suositellut korjaukset: opi ratkaisemaan kaikki ongelmat suositeltujen korjausten avulla.

Kyberrikolliset eivät lepää koskaan, joten verkon tietoturvakaan ei voi levätä. Sähköposti-ilmoitukset kertovat huolestuttavista muutoksista tietoturvapistemäärässäsi, joten saat tietää liiketoimintaasi uhkaavista kiireellisistä kyberuhkista kirjautumatta sisään työkaluun.

Varmista, että tietoturvasta huolehditaan yhdessä

Osastojen ja tiimien välinen viestintä on oleellinen osa kyberturvallisuushankkeiden onnistumisessa: 55 % organisaatioista sanoo, että yhteistyö on tärkein tekijä kyberturvallisuuden vahvistamisessa. Koska jotkin tietoturvaongelmat vaativat teknisten resurssien käyttämistä, Siteimprove Web Security helpottaa tietojen jakamista ja yhteistyötä tiimien kesken. Se selkeyttää monimutkaista tietoturvaslangia, jotta saat nopeasti selville, mitä on tehtävä, kuka toimet tekee ja missä.

Siteimprove Web Security Issue Details feature

Kuinka? Varmista, seuraavilla sidosryhmiä yhdistävillä ominaisuuksilla, ettei tietoturvaprosessissasi ole aukkoja:

 • Havaitut ongelmat: jaa täydellinen luettelo sivustosi tietoturvaongelmista tietoturva- ja IT-tiimeillesi.
 • Ongelmaluokitukset: katso kunkin ongelman sijainti, jotta voit delegoida vastuun oikealle tiimille.
 • Ongelman tiedot: jopa tietoturvaan perehtymättömät työntekijät voivat tarkastella tiettyä ongelmaa, sen tarkkaa kuvausta ja kohdennettuja suosituksia sen korjaamiseksi. Sen vuoksi tietoturvatiimit voivat keskittyä monimutkaisempiin haavoittuvuuksiin.

Vakuuta vierailijat sitoutumisestasi verkon tietoturvaan

Ajan tasalla olevat verkkosivuston varmenteet, kuten SSL-varmenne, kuuluvat tehokkaimpiin tapoihin voittaa vierailijoiden luottamus. Jos unohdat uudistaa ne, altistat varmasti sivustosi haitallisille hyökkäyksille, odottamattomille käyttökatkoksille ja hakukoneiden mustalle listalle joutumiselle. Kannatta myös muistaa, että jopa 85 % verkossa ostoksia tekevistä kuluttajista välttää aktiivisesti suojaamattomia verkkosivustoja.

Verkkosivuston ylläpitäjänä et kerta kaikkiaan voi antaa verkkosivustosi varmenteiden vanhentua. Siitä huolimatta Ponemon Instituten suojaamattomia digitaalisia identiteettejä koskevan tutkimuksen mukaan 71 % organisaatioista ei tiedä, montako varmennetta heidän sivustollaan on, ja 55 prosentilla on ollut pelkästään edellisten kahden vuoden aikana vähintään neljä varmenteiden katkosta. Paras tapa välttää varmenteiden vanheneminen on käyttää automaattista varmenteidenhallintaratkaisua.

Siteimprove Web Security Website Certificates feature

Kuinka? Web Securityn Website certificates (Verkkosivuston varmenteet) -toiminto näyttää yleiskatsauksen kaikista verkkosivustosi vanhentuneista ja pian vanhenevista varmenteista sekä niiden myöntäjistä, jotta voit seurata helposti, milloin varmenteet on uusittava.

Seuraa tietoturvan edistymistä ja jaa tiedot

Verkon tietoturva vaatii jatkuvia toimia, joten niiden kaikkien seuraaminen voi olla vaikeaa pitkällä aikavälillä. Olemme helpottaneet verkkosivustosi tietoturvan edistymisen seuraamista ja raportointia Historic Overview (historiallinen yleiskatsaus) -toiminnolla.

 • Historic Overview sisältää erittelyn pisteidesi kehityksestä, joten sen avulla on helppoa seurata korjattuja tietoturvaongelmia, varmistaa, että sivuston tietoturvan parantuminen jatkuu, ja jakaa tulokset tärkeimpien sidosryhmien kanssa koko organisaatiossasi.
 • Yhdistämällä Historic Overview -tiedot Overall Score -pistemäärän muutokseen saat selkeän näkemyksen siitä, kuinka paljon verkkosivustosi tietoturva on parantunut ajan mittaan.

Oletko valmis parantamaan organisaatiosi verkon tietoturvaa?

Investointi Siteimprove Web Securityn kaltaisiin tietoturvateknologioihin auttaa sinua pysymään ajan tasalla, hallitsemaan tietoturvaasi ja suojautumaan kyberrikoksilta. Varaa henkilökohtainen konsultointi verkkosivustojen tietoturva-asiantuntijoidemme kanssa, jos haluat tietää, kuinka voimme auttaa sinua ymmärtämään ja hallitsemaan verkkosivustosi tietoturvaa.