Positiivinen digitaalinen käyttäjäkokemus on kiistatta tehokkain ja kestävin tapa, jolla yritys voi lisätä asiakkaidensa kiinnostusta ja voittoja. Verkkosivuston vierailijoiden kokemukset vaikuttavat kriittisesti koko asiakassuhteeseen. Mitä parempi verkkosivuston käyttökokemus on, sitä halukkaampia vierailijat ovat luottamaan brändiisi ja olemaan tekemisissä sen kanssa. Se taas vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen.

Monet johdosta suhtautuvat käyttäjäkokemukseen pelkkänä muotisanana ja verkkosivustojen suunnitteluun mukavana lisänä. He saattavat pitää niitä tehokkaina, mutta enemmänkin ylellisyytenä kuin konkreettisena osana yrityksen menestystä. Tämä ajattelutapa ei näytä muuttuneen edes nyt, vaikka COVID-19 on pakottanut yritykset luomaan suhteita asiakkaisiin uusilla tavoilla. Pandemia on siirtänyt asiakkaiden kohtaamispiteet yhtäkkiä verkkoon ja tehnyt verkkosivuston käyttökokemuksesta äärimmäisen tärkeän yrityksille, jotka haluavat houkutella asiakkaita ja muuttaa kiinnostuksen voitoiksi uusilla digitaalisilla markkinoilla.

Vuonna 2021 Google asettaa käyttäjät etusijalle

Googlen sivujen käyttökokemuspäivitys julkaistaan toukokuussa. Silloin yritysten on parannettava toimintaansa ja luotava merkityksellisiä käyttökokemuksia asiakkailleen, jotka käyttävät sekä tietokoneita että mobiililaitteita. Näin yritykset voivat varmistaa hyvän sijoituksen hakutuloksissa ja pysyä mukana kilpailussa. Päivitys tulee epäilemättä siirtämään huomion perinteisistä sivujen SEO-strategioista kehittyneempään tekniseen SEO:hon, jossa keskitytään kokonaisvaltaisesti siihen, kuinka käyttäjät kokevat verkkosivustot eri laitteissa.

Kilpailtaessa kärkipaikasta Googlen hakutuloksissa yritysten on pakko tarjota paras mahdollinen verkkosivuston käyttökokemus. Niiden on ymmärrettävä, mitä Googlen sivujen käyttökokemuspäivitys merkitsee, ja aloitettava strateginen valmistautuminen hyvissä ajoin. Yritysten kilpailijat tuskin jättävät tilaisuutta käyttämättä.

Vaikka nämä asiat olisivat itsestään selviä digitaalisen markkinoinnin ammattilaisille, ne eivät välttämättä ole sitä ylemmälle johdolle. Sen vuoksi saatat joutua ensin vakuuttamaan johdon tämän investoinnin tärkeydestä.

Jatka lukemista, jos haluat tietää, kuinka voit vakuuttaa johdon investoimaan kallisarvoisia resursseja Googlen sivujen käyttökokemuspäivitykseen.

Käyttäjäystävällinen verkkosivustokokemus erottaa yrityksesi kilpailijoista

Tunteisiin vetoaminen lisää myyntiä. Yksinkertaisin tapa saada asiakkailta positiivista palautetta on luoda mieleenpainuvia ja nautittavia kokemuksia, joiden keskiössä ovat asiakkaiden mielenkiinnon kohteet ja vaikuttimet.

Salesforcen tutkimuksessa kävi ilmi, että 76 % kuluttajista odottaa yritysten ymmärtävän heidän tarpeitaan ja odotuksiaan. Kun tarkoituksena on erottua verkossa, tarjoamasi kokemus on suurin kilpailuvalttisi. Yrityksesi on saavutettava asiakkaiden luottamus ja menestyttävä nykyisessä digitaalisessa ympäristössä. Siksi verkkosivuston on oltava selkeä, johdonmukainen ja saavutettava ja vastattava asiakkaiden tarpeita.

Digitaalisen asiakaskokemuksen laadulla on suora vaikutus yrityksen kannattavuuteen:

 

Verkkosivuston käyttökokemukseen kuuluu paljon muutakin kuin graafinen ulkoasu ja brändielementit. Ulkoasulla, kuten logoilla, väreillä ja visuaalisilla elementeillä onkin tärkeä rooli, kun pyritään herättämään vierailijoiden mielenkiinto. Yksilölliset kokemukset ovat kuitenkin tärkein tekijä, joka saa vierailijat pysymään sivustolla ja palaamaan toistekin. Pohjimmiltaan verkkosivuston käyttökokemuksessa on kyse digitaalisesta inklusiivisuudesta ja siitä, että sivusto on kaikkien saavutettavissa kyvyistä riippumatta.

 

COVID-19 on lisännyt tarvetta tehdä verkkosivustojen saavutettavuudesta lakisääteinen vaatimus yrityksille. Noin 15 prosentilla maailman väestöstä on jonkinlainen vamma. Eristäytyneessä maailmassa vammaiset käyttävät saavutettavia digitaalisia palveluja enemmän kuin koskaan. Viime vuosina yrityksiä on haastettu oikeuteen Yhdysvaltain vammaislain (ADA) puitteissa enenevissä määrin, koska niiden verkkosivustot eivät ole saavutettavia. Siitä huolimatta useat sivustot eivät edelleenkään täytä verkkosisällön saavutettavuusvaatimuksia.

Verkkosivuston käyttökokemus vaikuttaa sijoitukseesi Googlen hakutuloksissa

Verkkosivustojen sisällön on oltava merkityksellistä, laadukasta ja ajankohtaista paitsi asiakassuhteiden muodostamista ja parantamista varten, myös hyvän hakutulossijoituksen saavuttamiseksi.

Verkkosivustot, jotka tarjoavat sujuvan käyttökokemuksen vierailijoille, palkitaan hyvällä sijoituksella Googlen hakutuloksissa. Miksi? Ensinnäkin Google haluaa mainostaa parhaiten toimivia ja sisällöltään tärkeimpiä verkkosivustoja, koska käyttäjät luottavat Googlen hakutuloksiin. (Hakukonejätti ei myöskään halua vaarantaa mainettaan asettamalla hakutulosten kärkeen sivustoja, joiden käyttäjäkokemus on huono.) Hakualgoritmin päivityksen myötä verkkosivustojen käyttökokemuksella tulee olemaan entistä enemmän painoarvoa. Koska hakukoneille optimoitua laadukasta sisältöä tarjoavia verkkosivustoja on valtavasti, Googlen on käytettävä sivustojen lajitteluun muitakin kriteerejä kuin sisältö.

Yksinkertaisimmillaan päivitys tarkoittaa, että käyttäjäystävälliset verkkosivustot ovat kannattavat. Sivustot, joissa on vierailijoiden tarvitsemaa sisältöä, sijoittuvat hakutuloksissa paremmin kuin vähemmän käyttäjäystävälliset verkkosivustot. Jokaisella on ollut huonoja kokemuksia verkossa. Olemme esimerkiksi saattaneet käyttää liikaa aikaa etsiessämme tietoja verkkosivustosta.

Google yrittää pienentää tätä riskiä muokkaamalla hakualgoritmejaan niin, että hakutulosten alkupäässä näkyvät sivustot, joista käyttäjät pitävät. Positiivinen sivun käyttökokemus parantaa sijoitustasi varmasti. Negatiiviset pisteet heikentävät sijoitustasi, mikä vähentää liikennettä ja viime kädessä vaikutusvaltaa sekä liikevaihtoa.

Sijoitus tuo kilpailuetua

Kärkisija Googlen orgaanisissa hakutuloksissa tuo sivustolle 31,73 % kaikesta liikenteestä, kun taas toinen sija tuo 24,7 % ja kolmas sija 18,7 %. Kymmenenneksi sijoittunut sivusto saa vain vaivaiset 3,1 % kaikista klikkauksista, mikä ei ole kovin kummoinen tulos. Mikään ei ole turhauttavampaa kuin nähdä sivustonsa Googlen hakutulosten häntäpäässä.

On itsestään selvää, että Googlen hakutulosten kärkipaikoille pääseminen on tärkeää. Liikennemäärien valtava lasku kuitenkin paljastaa, kuinka suuren edun ensimmäiseksi sijoittuva sivusto saa kilpailijoihin verrattuna. Klikkausprosentti (CTR) pienenee eksponentiaalisesti sijoituksen huonontuessa. Jo nouseminen sijalta 5 sijalle 4 lisää liikenteen määrää enemmän kuin kymmenen sijan parannus 20. sijalta sijalle 10.

 

Pieni laskutoimitus kertoo hyvän hakukonesijoituksen rahallisen arvon.

Jos sivustosi on Googlen hakutuloksissa 4. sijalla, saat keskimäärin 15 % kaikista sivujen klikkauksista. Ensimmäiseksi sijoittunut sivusto saa 32 % kaikesta orgaanisesta liikenteestä, mikä on 2,3 kertaa enemmän. Oletetaan, että verkkosivustollasi käy kuukausittain 30 000 yksilöllistä vierailijaa. Nousu neljänneltä sijalta ensimmäiseksi lisäisi vierailijoiden määrän 69 000:een eli vierailijoiden määrä lisääntyisi 39 000 kävijällä. Vierailijoiden keskimääräisen arvon mukaan voit arvioida, kuinka verkkosivustosi käyttökokemuksen laatu kasvattaisi liikevaihtoasi.

Google asettaa yrityksesi tiedot esille – eikä se ole välttämättä hyvä asia

Toukokuusta alkaen hakutuloksissa näkyy visuaalinen mittari, joka vaikuttaa suoraan verkkosivustosi orgaaniseen liikenteeseen. Googlen mittari tuo hakutuloksissa esiin laadukkaita sivuja. Toisin sanoen Google paljastaa, onko sivustosi käyttäjäkokemus erinomainen vai huono ja vastaako se verkon vitals-perustietojen vaatimuksia.

Miksi tämä on yrityksesi kannalta tärkeää? Orgaaniset hakutulokset tuovat 300 % enemmän liikennettä kuin sosiaalinen media. Sen lisäksi 49 % markkinoijista ilmoittaa, että kaikista markkinointikanavista orgaaniset haut tuovat parhaan tuoton investoinneille.

Verkkosivustosi on yrityksesi näkyvin markkinointiresurssi. Jos Google ei luota verkkosivustoosi, koska sivuston käyttäjäkokemus ei ole laadukas, vierailijatkaan tuskin luottavat brändiisi. Mainehaitta vaikuttaa tuntuvasti yrityksesi tulokseen ja antaa kilpailijoillesi vapaat kädet ohittaa yrityksesi orgaanisissa hakutuloksissa.

Googlen sivujen käyttökokemuspäivityksen pitäisi herättää kaikki yritykset suhtautumaan käyttäjäkokemukseen kokonaisvaltaisesti. Siksi jokaisen yrityksen pitää vastata Googlen vaatimuksiin liikenteen lisäämiseksi sekä optimoida koko sivusto asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Näillä toimilla voit lisätä orgaanista liikennettä ja parantaa yrityksesi tulosta pitkällä aikavälillä.