Automaatio + Manuaalinen testaus

Onnistunut saavutettavuusstrategia sisältää työkalun automaatioon ja manuaalisen testauksen.

Miksi automaatio?

Siteimprove tekee kokonaisvaltaista sivustojen laadun tarkistusta ja laajaa saavutettavuusmonitorointia. Saavutettavuus tarkistetaan automatisoidusti aina yksittäisistä verkkopalveluista tuhansiin verkkosivustoihin viikottain. Saavutettavuusmonitorointi mahdollistaa laajojen verkkopalvelukokonaisuuksien jatkuvan seurannan sekä ison sivustomäärän saavutettavuuden selvityksen nopeasti. Laajalla monitoroinnilla voidaan myös priorisoida, mitkä sivustot vaativat huomiota ja mitkä yksiköt tarvitsevat lisäkoulutusta saavutettavuustyön varmistamiseksi. Tulokset kaikista verkkopalveluista päivittyvät Siteimproveen automaattisesti halutuille käyttäjille.

Miten manuaalinen testaus auttaa?

Manuaalinen auditointi puolestaan antaa täydellisen saavutettavuuden kuvan yksittäisistä sivuista: sekä sisällöllisen että teknisen saavutettavuuden näkökulmasta. Kun testaajana on ihminen, mukaan tulee myös aistillinen ja sisällöllinen näkökulma. Kysy meiltä apua valitsemaan manuaalisentestauksen saavutettavuuskumppani!

Aloita saavutettavuuden parantaminen täältä!