Kuinka kirjoitat EU:n verkkosivustojen saavutettavuusdirektiivin mukaisen saavutettavuusselosteen

Last updated: 20.5.2019 — Accessibility

EU:n direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta (saavutettavuusdirektiivi) edellyttää, että EU:n jäsenvaltioiden julkisen sektorin elinten on julkaistava verkkosivustoissaan saavutettavuusseloste. Mitä tämä vaatimus sitten tarkoittaa yrityksesi kannalta ja kuinka seloste kirjoitetaan? 

Minkälaisten verkkosivustojen on julkaistava saavutettavuusseloste? 

kuva tietokoneeta

Verkkosivustojen saavutettavuusdirektiivi koskee kaikkia verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, jotka on julkaissut seuraavilla tasoilla toimiva julkisen sektorin elin:

 • Kansallinen 

 • Alueellinen

 • Paikallinen

Saavutettavuusdirektiivi ei koske kaikkia julkisen sektorin elimiä. Varmista oman maasi lakeja valvovalta viranomaiselta kuulutko tähän piiriin.

Poikkeukset on rajattu tarkkaan, joten epäselvissä tilanteissa kannattaa tarkistaa EU-direktiivistä, koskeeko säännös organisaatiotasi.

Kuinka saavutettavuusseloste kirjoitetaan?

EU-komissio on julkaissut vähimmäisvaatimukset saavutettavuusselosteen sisällölle. Jokainen jäsenvaltio voi halutessaan määrittää vaatimukset EU-komission vaatimuksia tiukemmiksi. Sen vuoksi oman maasi tai organisaatiosi lopullinen versio voi erota EU-komission vaatimuksista. Tarkista asia oman maasi lakeja valvovalta viranomaiselta.

Seuraavassa on yleiskatsaus EU-komission määrittämistä saavutettavuusselosteen vähimmäisvaatimuksista:

1. Otsikko: Saavutettavuusseloste

Lyhyt seloste siitä, kuinka organisaatiosi on sitoutunut takaamaan verkkosivustonsa ja mobiilisovellustensa saavutettavuuden niiden kansallisten lakien mukaisesti, joihin on sisällytetty EU-direktiivin 2016/2102 vaatimukset.

2. Yleiskatsaus verkkosivustojen ja sovellusten vaatimustenmukaisuudesta ja tiedot verkkosivustoista ja sovelluksista, jotka

 •   ovat täysin vaatimusten mukaisia
 •   ovat osittain vaatimusten mukaisia
 •   eivät vastaa vaatimuksia

3. Yleiskatsaus sisällöstä, joka ei ole saavutettavaa, seuraavien syiden mukaan eriteltynä:

 • ei vastaa kansallisen lainsäädännön vaatimuksia
 • kohtuuton rasite
 • sisältö ei kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin.

4. Seloste saavutettavuuden valmistelupäivämäärästä ja -tavasta.

5. Käytettävän palautemekanismin kuvaus, linkki palautemekanismiin, yhteystiedot palautemekanismin kautta lähetettyjä käsittelypyyntöjä varten ja käytettävyyteen liittyvät yhteystiedot.

6. Kuvaus direktiivin artiklan 7(1)(b) mukaisesta täytäntöönpanomenettelystä, jota käytetään siinä tapauksessa, että ilmoitukseen tai pyyntöön saadaan epätyydyttävä vastaus.

Vaatimukset on kuvattu kokonaisuudessaan EU:n oikeuskäytäntöjä käsittelevässä EUR-Lex-sivustossa, joka on käytettävissä kaikilla
EU:n virallisilla kielillä.

Missä saavutettavuusseloste on julkaistava?

Julkisen sektorin sivustojen on julkaistava saavutettavuusseloste saavutettavassa muodossa kyseisessä verkkosivustossa. Mobiilisovellusten saavutettavuusseloste on julkaistava sovelluksen kehittäneen julkisen sektorin elimen verkkosivustossa tai muiden tietojen ohessa sovelluskaupassa, josta sovellus ladataan.

Mikä on saavutettavuusselosteen kirjoittamisen määräaika?

Saavutettavuusselosteen julkaisemisen aikaraja vaihtelee sen mukaan, onko organisaatiosi verkkosivusto julkaistu ennen direktiivin voimaantuloa 23.9.2018 vai sen jälkeen. Poikkeustapauksia ovat muun muassa valmiiksi tallennettu aikasidonnainen media, suora aikasidonnainen media ja tietyt verkkokartat ja karttapalvelut. Tässäkin tapauksessa kannattaa tarkistaa direktiivistä, kuuluuko verkkosivustosi tai sen sisältö näihin poikkeustapauksiin.

 • 23.9.2019: määräaika verkkosivustoille, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen
 • 23.9.2020: ennen 23.9.2018 julkaistujen vanhojen verkkosivustojen määräaika
 • 23.6.2021: mobiilisovellusten määräaika

Kuinka usein saavutettavuusseloste on päivitettävä?

Saavutettavuusseloste kannattaa päivittää säännöllisesti vuosittain verkkosivustojen saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Lisätietoja saat seuraavista lähteistä: