Tarkista sivustosi saavutettavuus

Täytä sähköpostiosoitteesi saadaksesi uusimmat saavutettavuusvinkit ja tarkistuksen tulokset suoraan sähköpostiisi!

Lähettämällä tämän lomakkeen, hyväksyt vastaanottamaan sähköpostiviestejä ja tapahtumatietoja Siteimproven tuotteista ja -palveluista. Privacy Policy.

Luo saavutettavaa sisältöä kaikille kävijöille Siteimprove Accessbilityn avulla

Nykyään saavutettava verkkosivusto ei enää ole pelkkä mukava lisä – se on pakollinen vaatimus jokaiselle brändille. Kävijät odottavat sivustojen noudattavan yleisiä suunnitteluperiaatteita, joiden mukaan sivustojen on oltava kaikkien käytettävissä vammoista ja rajoitteista riippumatta. Täysin saavutettavan verkkosivuston luominen on vaikeaa, jollet näe kaikkia sivujasi, linkkejäsi, media- ja PDF-tiedostojasi tai kaikkea sisältöäsi. Siteimproven avulla voit seurata kaikkia verkkoresurssejasi ja PDF-tiedostojasi ja korjata saavutettavuusongelmat nopeasti. Saavutettavuusongelmat vahingoittavat brändiäsi, karkottavat ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita, vähentävät konversioita ja vaikuttavat maineeseesi negatiivisesti.

Priorisoi tärkeimpiä korjauksia jakamalla saavutettavuusongelmat selkeisiin työlistoihin

Siteimproven avulla voit priorisoida ongelmia ohjeidenmukaisuustason mukaan sekä sen mukaan, missä sisällön kohdassa ne esiintyvät ja kuinka vaikeaa niiden korjaaminen on. Näin voit tehokkaasti poistaa esteitä, jotka vaikuttavat saavutettavuuteen ja brändikokemukseen. Aloittaminen ei edellytä asiantuntemusta saavutettavuudesta – osoitamme ongelmat korostamalla ne sivustossa ja koodissa. Lisäksi integroitu koulutusmateriaalimme opastaa sinua ja tiimiäsi ohjeidenmukaisuuden saavuttamisessa ja parhaiden käytäntöjen toteuttamisessa, jotta pystytte välttämään saavutettavuusongelmien syntymisen tulevaisuudessa.

Mittaa helposti saavutettavuuden kehittymistä ja tee raportteja

Esittele sivustojesi edistymistä ohjeidenmukaisuutta kohti ja vertaile tuloksiasi alan standardeihin käyttämällä historiakaavioita ja yksilöllisiä DCI Score -pisteitä. Kattavien DCI Score -pisteiden, muokattavien koontinäyttöjen ja automatisoitujen saavutettavuusraporttien avulla voit helposti mitata ja dokumentoida edistymistä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Kehityksen seuranta pitää samalla tiimisi ajan tasalla ja motivoituneina.

Suojaa organisaatiosi juridisilta ja maineeseen liittyviltä riskeiltä

Siteimprovella saat kokonaiskuvan verkkoresursseistasi. Tarkista automaattisesti, että kaikki sivusi, PDF-tiedostosi ja sisältösi vastaavat WCAG-standardia. Lisäksi pystyt varmistamaan, että etenette johdonmukaisesti kohti ohjeiden mukaista saavutettavuutta. Automaattisetsaavutettavuustarkistukset auttavat valvomalla tuhansia sivuja kerralla ja tarjoamalla korjausehdotuksia yleisimmistä digitaalisten resurssien virheistä. Siteimproven avulla voit tehdä tehokkaita sivustonlaajuisia korjauksia, joilla pääset lähemmäs ohjeidenmukaisuutta.

Automaattinen saavutettavuuden tarkistaminen

Siteimproven automaattiset testaustyökalut noudattavat tiukasti WCAG-standardeja, joten löydät niiden avulla kaikkia ohjeidenmukaisuustasoja vastaavat ongelmat ja virheet. Automaattisen testauksen ansiosta voit tarkistaa samanaikaisesti satojatuhansia sivuja kymmenillä sivustoilla ja priorisoida verkkosivustosi ne osat, jotka kaipaavat huomiota nopeasti. Siteimprove testaa myös PDF-tiedostojesi saavutettavuuden automaattisesti, jotta ne ovat saavutettavia ja käyttäjäystävällisiä. 

Screenshot of the Quality Assurance overview showing a progress graph with the number of pages, links, documents…in the last year.

Ohjeita ja käytännön suosituksia

Sinun ei tarvitse olla saavutettavuusohjeiden asiantuntija. Siteimprove auttaa sinua varmistamaan, että sivustosi käyttäjät pääsevät käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin ja että heidän brändikokemuksensa on inklusiivinen. Teemme saavutettavuusstandardeista konkreettisia ja helposti toteutettavia tehtäviä. Selitämme ongelmien syyt selkeästi, annamme ohjeet ongelmien ratkaisemiseen ja kerromme, mihin WCAG:n virallisiin tekniikoihin ne liittyvät.

Screenshot showing Siteimprove dashboard with the identified broken links and misspellings.

Ongelmien korostaminen

Sivuraporteista näet saavutettavuusongelmat suoraan verkkosivustossasi tai lähdekoodissa korostettuna, jotta sinun ei tarvitse tuhlata aikaa ongelmien etsimiseen. Sisällönhallintajärjestelmään tehtävän syvälinkityksen ansiosta voit siirtyä Siteimprove-alustan korostamasta ongelmasta suoraan vastaavalle sivulle sisällönhallintajärjestelmässäsi ja korjata ongelman. Sivuraporttien avulla voit myös tarkistaa sisällöstä muita sivun käyttökokemusta heikentäviä laatuongelmia, kuten rikkinäisiä linkkejä, kirjoitusvirheitä ja SEO-ongelmia.

Screenshot showing a graph of the readability level for the different pages of the website, categorized from "Very easy to read" to "Very difficult to read"

Saavutettavuusongelmien luokitteleminen

Voit organisoida ja suodattaa saavutettavuusongelmia sen mukaan, missä sivustosi kohdassa ne sijaitsevat. Näin voit tehdä älykkäitä päätöksiä siitä, mitkä ongelmat priorisoidaan ja mitkä tiimit osallistuvat työhön. Luokitteleminen nopeuttaa korjausten tekemistä ja takaa yhdenmukaiset tulokset kaikissa sivustoissasi.

Screenshot showing the detected accessibility issues, categorized by levels of conformance and severity.

Edistymisen seuranta

Pysy ajan tasalla saavutettavuusongelmista ja dokumentoi selkeästi sivustosi saavutettavuuden kehitys vaatimusten mukaiseksi. Omien toimiesi seuraaminen on entistä helpompaa, kun käytössäsi on yksityiskohtainen näkymä ratkaistuista saavutettavuusongelmista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat saavutettavuustasoonne. Jaa edistymisesi ja saavutuksesi muiden tiimien ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Niin varmistat, että kaikki tiimit ovat ajan tasalla, ja voit esitellä saavutettavuuden ja ohjeidenmukaisuuden parantumista.

Screenshot showing the Siteimprove progress graph of accessibility issues over the last 6 months