Tarkista sivun saavutettavuus!

Täytä sähköpostiosoitteesi saadaksesi uusimmat saavutettavuusvinkit ja tarkistuksen tulokset suoraan sähköpostiisi!

Lähettämällä tämän lomakkeen, hyväksyt vastaanottamaan sähköpostiviestejä ja tapahtumatietoja Siteimproven tuotteista ja -palveluista. Privacy Policy.

Luo saavutettavaa sisältöä kaikille kävijöille Siteimprove Accessbilityn avulla

Nykyään saavutettava verkkosivusto ei enää ole pelkkä mukava lisä – se on pakollinen vaatimus jokaiselle brändille. Kävijät odottavat sivustojen noudattavan yleisiä suunnitteluperiaatteita, joiden mukaan sivustojen on oltava kaikkien käytettävissä vammoista ja rajoitteista riippumatta. Täysin saavutettavan verkkosivuston luominen on vaikeaa, jollet näe kaikkia sivujasi, linkkejäsi, media- ja PDF-tiedostojasi tai kaikkea sisältöäsi. Siteimproven avulla voit seurata kaikkia verkkoresurssejasi ja PDF-tiedostojasi ja korjata saavutettavuusongelmat nopeasti. Saavutettavuusongelmat vahingoittavat brändiäsi, karkottavat ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita, vähentävät konversioita ja vaikuttavat maineeseesi negatiivisesti.

Jaa saavutettavuusongelmat priorisoituihin ja hallittavissa oleviin tehtäviin

Siteimproven avulla voit priorisoida ongelmia niiden ohjeidenmukaisuustason ja vakavuustason perusteella sekä sen mukaan, kuka niistä on vastuussa. Niin voit tehokkaasti poistaa esteet, jotka vaikuttavat käyttäjien ja brändisi väliseen vuorovaikutukseen. Aloittaminen ei edellytä asiantuntemusta saavutettavuudesta – osoitamme ongelmat korostamalla ne sivustossa ja koodissa. Järjestelmäintegraatiomme ansiosta voit siirtyä suoraan sisällönhallintajärjestelmääsi ja korjata ongelmat.

Säästä aikaa automatisoimalla suurin osa saavutettavuustestauksesta

Siteimproven automaattisilla testeillä organisaatiosi pystyy tehostamaan esimerkiksi lomakekenttien, väriyhdistelmien ja PDF-tiedostojen luettavuuden testaamisen. Testit jakavat ongelmat helposti hallittaviin tehtäviin, joita voidaan suodattaa roolien tai vastuiden mukaan. Näin ongelmat voidaan delegoida entistä nopeammin, eikä niiden omistajuudesta ei ole epäselvyyttä. Se säästää aikaa ohjeidenmukaisuuden parantamisessa.

Seuraa saavutettavuuden parantamista ohjeiden mukaiseksi ja tee raportteja

Voit todistaa historiatietojen kaavioilla, että organisaatiosi on matkalla kohti ohjeidenmukaisuutta. Toimialan keskimääräisten tulosten perusteella voit määrittää, mikä on organisaatiosi verkkosivuston kunkin alueen optimaalinen tehokkuus. Siteimproven DCI™ Scoren, muokattavien koontinäyttöjen ja automaattisten raporttien avulla voit tiimisi kanssa mitata edistymistä helposti.

Automaattinen saavutettavuuden tarkistaminen

Siteimproven automaattiset testaustyökalut noudattavat tiukasti WCAG-standardeja, joten löydät niiden avulla kaikkia ohjeidenmukaisuustasoja vastaavat ongelmat ja virheet. Automaattisen testauksen ansiosta voit tarkistaa samanaikaisesti satoja sivuja kymmenillä sivustoilla ja priorisoida verkkosivustosi ne osat, jotka kaipaavat huomiota. Voit testata PDF-tiedostojen saavutettavuuden automaattisesti. Näet, millä sivuilla on ongelmallisia PDF-tiedostoja ja kuinka paljon niitä katsellaan. Se auttaa priorisoimaan ongelmat.

 

Screenshot of the Quality Assurance overview showing a progress graph with the number of pages, links, documents…in the last year.

Ohjeita ja käytännön suosituksia

Sinun ei tarvitse olla saavutettavuusohjeiden asiantuntija. Siteimprove auttaa sinua varmistamaan, että sivustosi käyttäjät pääsevät käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin ja että heidän brändikokemuksensa on inklusiivinen. Selitämme ongelmien syyt selkeästi, neuvomme, kuinka ongelmat ratkaistaan, ja kerromme, mihin WCAG:n virallisiin tekniikoihin ne liittyvät. Teemme saavutettavuusstandardeista konkreettisia ja helposti toteutettavia tehtäviä.

Screenshot showing Siteimprove dashboard with the identified broken links and misspellings.

Tehtävien luokittelu

Tarkastele saavutettavuusongelmia suodattamalla niitä roolien mukaan. Rooleja voivat olla esimerkiksi editori, verkkovastaava tai kehittäjä. Suodattaminen selkeyttää ongelmien omistajuutta ja nopeuttaa niiden ratkaisemista. Kun ongelmat on kohdistettu oikealle henkilölle, tehtävät voidaan priorisoida Siteimproven ainutlaatuisen DCI Scoren, vakavuuden tai ohjeidenmukaisuustason mukaan.

Screenshot showing a graph of the readability level for the different pages of the website, categorized from "Very easy to read" to "Very difficult to read"

Ongelmien korostaminen

Sivuraportti-kohdassa näet saavutettavuusongelmat suoraan verkkosivustossasi tai lähdekoodissa korostettuna, jotta sinun ei tarvitse tuhlata aikaa ongelmien etsimiseen. Sisällönhallintajärjestelmän syvälinkityksen ansiosta voit siirtyä Siteimproven korostamasta ongelmasta suoraan vastaavalle sivulle sisällönhallintajärjestelmässäsi ja korjata ongelman. Lisäksi voit tarkkailla sisällönhallintajärjestelmän syvälinkityksen avulla saavutettavuusongelmia samalla, kun luot ja muokkaat sisältöä omassa järjestelmässäsi. Sivuraporttien avulla voit myös samanaikaisesti tarkistaa muita sivun käyttökokemusta heikentäviä laatuongelmia, kuten rikkinäisiä linkkejä, kirjoitusvirheitä ja SEO-ongelmia.

Screenshot showing the detected accessibility issues, categorized by levels of conformance and severity.

Edistymisen seuranta

Pysy ajan tasalla saavutettavuusongelmista ja dokumentoi sivustosi saavutettavuuden kehitys vaatimusten mukaiseksi. Tarkastele tärkeimpiä ongelmia ja seuraa yksittäisten sivujen edistymistä, kunnes kyseisten sivujen ongelmat on ratkaistu. Luo mukautettuja koontinäyttöjä ja automaattisia raportteja, joiden avulla voit esitellä edistymistä muille tiimeille ja sidosryhmille.

Screenshot showing the Siteimprove progress graph of accessibility issues over the last 6 months