Web Content Accessibility Guidelines

Last updated: 15-05-2019

Hvis du har arbejdet med online tilgængelighed tidligere, er du sikkert bekendt med World Wide Web Consortiums (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.0, mere almindeligt kendt som WCAG 2.0. Disse standarder har været kernen i bestræbelserne på at opbygge et mere tilgængeligt internet siden dets oprindelige offentliggørelse i 2008. WCAG har gennemgået en række revisioner og opdateringer siden det blev etableret, mest tydeligt ved indførelsen af WCAG 2.1 i 2018, men kerneprincipperne har været forholdsvis stabile. Lad os tage et kig på bestanddelene af internettets mest omtalte tilgængelighedsregulering.

WCAG-standarderne er bygget op omkring fire fokusområder, der holder websites tilgængelige og anvendelige for alle brugere uanset evner. Et tilgængeligt website skal have indhold, der er opfatteligt, funktionsdygtigt, forståeligt og robust. Det er naturligvis ret brede definitioner, så lad os bryde dem ned en efter en og se, hvordan de kan anvendes i praksis.

  • Opfatteligt (Perceivable)

Dette betyder, at alle brugere skal kunne opfatte og forstå alle oplysninger, der præsenteres på dit website, herunder tekst, billeder, lydindhold og alle kontaktflader. For eksempel, hvis en bruger med nedsat syn besøger dit website, skal de kunne bruge en skærmlæser eller anden hjælpeteknologi til at opfatte de samme oplysninger, som en bruger med normalt syn.

  • Funktionsdygtigt (Operable)

Enhver kontaktflade på dit website skal være brugbar og forståelig for brugere af alle evner. For eksempel, bør alle links på et website kunne klikkes via tastaturkommandoer og stemmeopererede systemer af brugere, som ikke har mulighed for at anvende en mus.

  • Forståeligt (Understandable)

Selv et fuldt funktionsdygtigt website er ikke særlig tilgængeligt, hvis brugerne ikke kan forstå, hvordan man bruger det. WCAG 2.1 retningslinjerne angiver, at "brugerne skal være i stand til at forstå informationen samt hvordan man anvender brugerfladen". Det betyder, at alle handlinger skal være intuitive nok til, at handicappede kan udføre dem uden ekstra vejledning.

  • Robust (Robust)

I WCAG-termer betyder robusthed i "teknisk kompatibel". I princippet skal alle funktioner og brugerflader på et website være kompatible med hjælpeteknologi, og tilgængeligt websiteindhold skal udvikle sig i samme tempo som disse værktøjer. Et website med videoindhold, hvis lydbeskrivelse ikke kan behandles ved den nyeste version af skærmlæsere, vil f.eks. falde under WCAG 2.1 standarder.

Med vedtagelsen af WCAG 2.1 retningslinjerne i 2018 udvidede W3C sit fokus og forsøgte at forbedre onlineoplevelsen for flere specifikke grupper, herunder brugere med nedsat syn, personer med kognitive eller indlæringsvanskeligheder, og dem, hvis handicap påvirker, hvordan de anvender mobile enheder. Alle disse opdateringer illustrerer, hvor vigtigt og udfordrende det er at tilpasse websites til teknologiske fremskridt. Da den første opstilling af WCAG 2.0-standarderne blev udarbejdet, var smartphones stadig en luksusvare, der fandtes endnu ikke tablets, og ideen om, at et website var optimeret til mobil, var tæt på at være en nyhed. Den online verden har ændret sig i bredt omfang i løbet af det seneste årti, og enhver organisation, der ønsker at være tilgængelig, er nødt til at gøre det samme.

Målestokke for succes - WCAG

Hvordan kan en organisation så afgøre, om deres website har en høj grad af tilgængeligt indhold? W3C WAI-retningslinjerne opstiller tre forskellige kategorier for overholdelse inddelt i niveauer efter vigtighed. Det kan være godt at huske, at i tidligere versioner af WCAG-standarder blev disse niveauer kaldt "prioriteter". Alle overensstemmelsesproblemer kan sorteres som niveau A, niveau AA eller niveau AAA. Lad os se nærmere på forskellene mellem hvert niveau.

  • Niveau A

Dette er minimumsniveauet og det mest grundlæggende for overensstemmelse. Eventuelle områder, hvor et website falder under niveau A, skal behandles straks. Niveau A-problemer angiver områder, hvor et website ikke opfylder behovene hos en bred vifte af brugere med funktionsnedsættelse og handicap, og kan også være i strid med deres lands beskyttelsesforanstaltninger for handicappede. Heldigvis for disse websites er niveau A-problemer ofte grundlæggende nok til, at de er forholdsvis lette at rette.

  • Niveau AA

Overholdelse af niveau AA betragtes som "acceptabelt" for de fleste hjemmesider. Niveau AA-standarder involverer ofte kompatibilitet med udbredt hjælpeteknologi, såsom skærmlæsere eller problemer, der vedrører bestemte områder af handicaps såsom nedsat syn eller kognitive lidelser. At nedbringe AA-problemer kan kræve en hvis indsats, men at efterlade dem uadresserede medfører risiko for at efterlade en stor gruppe af handicappede brugere uden adgang til dit website.

  • Niveau AAA

Overholdelse af niveau AAA er at opnå den højeste standard indenfor tilgængelighed ud fra WCAG’s definitioner. Dette indebærer ofte at gå et ekstra skridt og skabe løsninger, der individuelt imødekommer de særlige behov hos handicappede brugere. For eksempel, skal du altid sørge for, at linktekst giver en præcis beskrivelse af et links kontekst og destination snarere end bredere sprog som "klik her" eller "læs mere". At opnå AAA-standarder kan være tidskrævende og i nogle tilfælde dyrt, hvorfor det anses for at være guldstandarden i stedet for den forventede. Hvis det er inden for dine midler, er opnåelse af WCAG-niveau AAA-status et værdigt mål for enhver organisation, der sigter mod at tjene alle besøgende lige.

Derfor er overholdelse vigtig

Det er værd at bemærke, at hverken WCAG eller W3C er en juridisk bindende enhed. Mens WCAG 2.0 og nu WCAG 2.1 retningslinjer længe har været de anerkendte internationale standarder for online tilgængelighed, er det helt frivilligt om man vil overholde dem. Selvom et website har flere niveau A-problemer, kan W3C ikke opkræve bøder eller sanktioner mod organisationen. Alligevel er der mange overbevisende grunde til at have et website, der er så tilgængeligt som muligt.

  • Juridiske årsager

Selv om W3C ikke selv har nogen juridisk myndighed, er WCAG 2 retningslinjerne udgangspunktet for tilgængelighedsbestemmelser i mange lande. Specifikationen varierer afhængigt af, hvor dit website er baseret, og hvem det tjener, men ved at have WCAG overholdelse på minimum niveau AA, er du et godt stykke vej mod at holde dig på den rigtige side af loven.

  • Omdømme

Ord bevæger sig hurtigt i denne internettid. Hvis et website ikke lever op til acceptable tilgængelighedsstandarder, vil online fællesskaber af brugere med handicap vide det meget snart, og mere end sandsynligt vil de klare deres forretninger på et website, der viser mere interesse i at betjene dem.

  • At gøre det rigtige

Når det kommer til stykket, vil de fleste organisationer gøre det rigtige, ikke kun i deres egne interesser, men også for deres brugeres trivsel. At give lige adgang til alt, hvad dit website har at tilbyde, er bare det rigtige at gøre. Med op mod 20% af forbrugerne, som hævder at have en form for handicap eller funktionsnedsættelse (du kan også inkludere langtidssygdom), vil det, at tilbyde et WCAG-kompatibelt website, sikre, at du giver den bedste online oplevelse til det bredeste udvalg af brugere af enhver evne og funktionsniveau.